Prantsusmaa kõrgeim kohus leidis möödunud nädalal, et valitsuse kehtestatud piirangud kirikutele on ebaproportsionaalsed. Nimelt andis valitsus 11. mail välja määruse, mille kohaselt jäävad pühakojad endiselt suletuks ning neis võib pidada vaid matuseid, ja sedagi mitte rohkem kui 20 inimese osavõtul.

Samal ajal leevendati piiranguid teistes ühiskonnaelu valdkondades«. See ajendas usulisi ühendusi valitsuse vastu kohtust abi otsima.

Prantsuse riigikohtu hinnangul on valitsuse määrus ebaproportsionaalne ja rikub usuvabadust kui üht põhiõigust. Peaminister Edouard Philippe sai korralduse kaheksa päeva jooksul kirikute suhtes kehtestatud meetmed üle vaadata.

Prantsuse siseminister on nüüdseks teatanud, et usuliste kogunemiste keeld tühistatakse, ent neist osavõtjad peavad kandma maske ja hoidma meetrist vahemaad.