Teie Pühadus, nendel süngetel päevadel, mil Venemaa Föderatsiooni sõjalise sekkumise tulemusena Ukrainas möllab keset Euroopat sõda, lubage mul Teile edasi anda kogu meie peapiiskopkonna nördimus ja täielik solidaarsus selle konflikti ohvritega.

Selle vägivaldse rünnakuga tekitatud mured ja korratused kogu maailmas pole säästnud Lääne-Euroopa õigeusu kogukonda ja eelkõige Lääne-Euroopa vene traditsiooniga õigeusu koguduste peapiiskopkonda, mis koondab erineva päritoluga usklikke. Tekkinud olukord ohustab meie ühtsust. Meie usklikud ootavad oma karjastelt Kiriku häält ja evangeelset rahusõnumit.

Meid liigutas Ukraina Õigeusu Kiriku Püha Sinodi liikmete avaldus, milles paluti Teil pöörduda Venemaa Föderatsiooni poliitiliste võimude poole, et see verevalamine lõpetada.

Ma pöördun Teie poole kõigi meie peapiiskopkonna usklike nimel, et Te võtaksite Vene Õigeusu Kiriku esikarjasena sõna selle koletu ja mõttetu sõja vastu ning pöörduksite Venemaa Föderatsiooni võimude poole, et see kuni viimase ajani mõeldamatuna tundunud mõrvarlik konflikt kahe rahva ja riigi vahel, keda ühendab sajanditepikkune ajalugu ja ühine usk Kristusesse, lõppeks nii kiiresti kui võimalik.

Teie Pühadus, 6. märtsil Lunastaja Kristuse patriarhaalses katedraalis peetud andeksandmise pühapäeva «homiilias» Te andsite mõista, et õigustate seda julma ja mõrvarlikku agressioonisõda kui «metafüüsilist lahingut» õiguse nimel «olla valguse, Jumala tõe poolel, selle poolel, mida Kristuse valgus, Tema sõna, Tema evangeelium meile ilmutab».

Kogu lugupidamise juures, mis Teile kuulub ja millest ma ei loobu, aga ka lõpmatu valuga pean ma Teie tähelepanu juhtima sellele, et ma ei saa nõustuda sellise evangeeliumi tõlgendamisega. Mitte miski ei õigusta seda, et «head karjased», kes me olema peame, lakkaksid asjaoludele vaatamata olemast «rahutegijad».

Teie Pühadus, palun alandlikult ja raske südamega, tehke kõik endast olenev, et lõpetada see kohutav sõda, mis lõhestab maailma ning külvab surma ja hävingut.

Johannes, Dubna metropoliit,
Lääne-Euroopa vene traditsiooni õigeusukirikute peapiiskop