Paavst Franciscus väljendas möödunud nädala neljapäeval Ühiskonnateaduste Paavstlikus Akadeemias kõneldes muret seoses sisserändevastaste meeleolude ja müüre ehitava konfliktse natsionalismi kasvuga.

Paavst osutas, et kirik on alati üles kutsunud armastama oma kodumaad ja rahvast, austades samas teiste rahvaste kultuuri, kombeid ja tavasid. Samas on kirik hoiatanud kaldumast müüre rajavasse konfliktsesse natsionalismi, rassismi ja antisemitismi.

Paavst rõhutas, et sisserändajad ei kujuta endast ohtu neid vastu võtva rahva kultuurile, tavadele ja väärtustele, lisades samas, et migrantidel on kohustus oma identiteeti säilitades integreeruda.

Paavsti sõnul on ränne üks inimkonna ajaloo põhilisemaid tunnusjooni ning kõik riigid on kujunenud erinevate rahvaste või inimrühmade eduka integratsiooni tulemusena, keda oma eripäradele vaatamata on hakanud ühendama ühised väärtused ja kombed.

"Riik, mis äratab oma rahva seas natsionalistlikke tundeid teiste rahvaste või inimrühmade vastu, ei tule selle ülesandega toime," hoiatas kirikupea ja lisas, et ajaloos on piisavalt näiteid, kuhu see välja viib.

Paavst Franciscuse arvates nõuab rahvaste koostöö visioon natsionalistlikele impulssidele vastanduva multilateralismi taaskäivitamist.

Nädalavahetusel Bulgaariat külastades tõstatas paavst ka migrantide vastuvõtmise teema. "Ma soovitan austusega kõigil bulgaarlastel, kes on tuttavad emigratsiooni draamaga: ärge sulgege silmi, südameid ega käsi nende ees, kes teie uksele koputavad," manitses paavst bulgaarlasi.

Loe lähemalt siit.