Riigi rahalisel toel ilmuvas kultuuri- ja ühiskonnateemalises väljaandes Müürileht kirjutab aktivist Jens Jaanimägi, et inimese sugu on puhtalt ettekujutuse vili ja seda ei saa määrata «selle põhjal, mis jalge vahel on»:

«Bioloogia ei loo meie sugu, seda teeme üksnes me ise. Bioloogia loob vaid mingisuguse kehalise reaalsuse, aga selle tõlgendamine on puhtalt meie enda kätes. ... Naiseks ega meheks ei sünnita, naiseks ega meheks ka ei saada, naise või mehena esinetakse ning seda pidevalt ja läbi terve elu. ... Välist soolist reaalsust lihtsalt ei ole olemas. Sooline reaalsus eksisteerib vaid sel määral, kuidas me seda ise loome ja ülal hoiame.»

Jumala ilmutuse kohaselt on olemas kaks sugu: «Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks» (1Ms 1:27).