Soome parlamendiliige Päivi Räsänen, keda prokuratuur süüdistab piibli tsiteerimise ja kristliku moraaliõpetuse väljendamise tõttu vaenuõhutamises, lubab kaitsta sõnavabadust kuni Euroopa inimõiguste kohtuni välja.

Päivi Räsäneni avaldus:

Helsingi ringkonnakohtus käsitletakse 31.8–1.9.2023 minu Piibli-teemalisi sõnavõtte. Kohtulik arutelu algab neljapäeval kl 9.00. Soovin tulla kohale kell 8 ning olen ka Kohtumaja ruumides valmis kohtuma meedia esindajatega.

Mulle teadaolevalt korraldab MTÜ Sõna- ja usuvabadus (Sanan- ja uskonnonvapaus ry) Kohtumaja ees toetusmeeleavalduse mõlemal päeval kl 7.30–9.00.

Aastal 2019 minu avaldatud piiblitsitaati sisaldava Twitteri-säutsu, aastal 2004 avaldatud vaimuliku sisuga pamfleti ja aastal 2019 Soome rahvusringhäälingu Yle saates toimunud Jeesuse teemalise vestluse õiguslik menetlemine on kestnud enam kui neli aastat. Mind süüdistatakse viha õhutamises inimrühma vastu. Mind on korduvalt, kokku 13 tundi politsei poolt üle kuulatud ning olen kaks päeva kaitsnud sõnavabadust maakohtu istungitel. Nende istungite kohta kasutati nime «Piiblikohus», sest prokurör keskendus Piiblist lähtuva õpetuse lubatavusele.

Helsingi maakohus lükkas 30.3.2022 kõik minu sõnavõttude vastu esitatud süüdistused tagasi. Ühtlasi märkis maakohus mitmete prokuröri poolt mulle suhu pandud väidete kohta, et selliseid väljaütlemisi minu tekstides ja sõnavõttudes ei sisaldu. Siiski otsustasid prokurörid kaevata otsuse edasi ringkonnakohtusse. Minu hinnangul on tegemist teoloogilise vaidlusega, mille koht ei ole kohtusaalis. Prokuröride 26-lehelises apellatsioonis nimetatakse kristliku usu keskseid õpetusi iseeneses solvavateks.

Minu kirjutised ja kõned esindavad klassikalist kristlikku arusaama abielust ja seksuaalsusest, sama õpetust, mida kirik on avalikult kaks tuhat aastat õpetanud. Need õpetused ei lähtu vihast, vaid ligimesearmastusest. Ma ei kiida heaks mitte kellegi solvamist, ähvardamist või laimamist ning midagi sellist minu sõnavõttudes ka ei sisaldu. Usun, et ringkonnakohus tunnustab maakohtu otsust ning mõistab mu kõikides süüdistustes õigeks.

Omalt poolt olen valmis kaitsma sõna- ja usuvabadust kõikides kohtuastmetes, kui vaja, siis ka Euroopa inimõiguste kohtus.

Tõlkis Illimar Toomet