Ortodoksse juudi rabi Yitzchak Breitowitzi sõnul on kaks põhjust, miks juudid ei usu Jeesus Kristusesse, keda kristlased peavad Jumala Pojaks ja Lunastajaks.

Esiteks õpetab judaism, et Toora (Moosese Seadus) on igavene ja muudetamatu. Sellega on vastuolus kristlaste väide, et Jumala leping Iisraeliga on asendatud Uue Lepinguga, mis seisneb usus Jeesusesse.

«Järelikult mistahes religioon, mille järgi Siinai ilmutus on tühistatud, ei ole judaismile vastuvõetav,» ütleb rabi paari aasta taguses videopostituses.

Teine põhjus seisneb tema sõnul selles, et kristlased ei pea Jeesust mitte ainult Messiaks, vaid ka jumalikuks isikuks, Jumalaks.

«Mistahes usulist veendumust, mis väidab, et Jumal võtab inimese kuju, tuleb inimkehasse, käsitletakse [judaismis] ebajumalakummardamisena ja eksimusena fundamentaalse usu vastu Jumala olemuse kohta,» märgib rabi Breitowitz.

Kristliku usu kohaselt on Jumal Kolmainsus ning Jeesus on Kolmainsuse teine isik, sündinud igavikus Isast, lihasse tulnud Püha Vaimu läbi neitsi Maarjast, meie eest kannatanud ja surnud ning kolmandal päeval surnuist üles tõusnud, nagu Pühakiri kuulutab, üles läinud taevasse, istub Isa paremal käel ning tuleb viimsel päeval kohut mõistma elavate ja surnute üle; Tema riigile ei tule otsa.