Jõuluõhtu jutluses nn sooideoloogiat ja Sinodaalset Teed kritiseerinud Saksa benediktiini preester Joachim Wernersbach pahandas sellega nii oma kloostriülemat kui kohalikku piiskoppi. Preester on ametikohustustest vabastanud ning tema jutluse sisu osas viiakse läbi kiriklikku uurimist.

YouTube’i üles pandud, kuid sealt hiljem eemaldatud jutluses rääkis isa Joachim Wernersbach OSB abordist, sooideoloogiast, traditsioonilisest perekonnast ja Saksa katoliikluses esile kerkinud liikumisest Sinodaalne Tee, lähtudest katoliikliku õpetuse perspektiivist.

Vaimulik rõhutas, et Püha Perekond on eeskujuks peremudelile, mis koosneb mehest, naisest ja lapsest, ning et Jumal soovitab inimestele eluviise, mis on loomulikud, ilusad ja jumaliku korraga kooskõlas.

«Te kuulete soost ja transsoolisusest, transhumanismist ja reproduktiivtervisest, ärklemisest ja LGBTQ-st, mitmekesisusest ja identiteedist. Paljudest sugudest ja soovahetusest, lisaks sellest laastavalt uuest arusaamast ilmutuse kohta Sinodaalse Tee poolt,» jätkas isa Joachim. «Mu kallid sõbrad, isegi need mõisted on absoluutselt häirivad. Neil kõigil on üks ühine joon: neil puudub ilu, puudub sidusus ja loomulikkus. Need ei joondu, ei ole kooskõlas kujuteldamatult kauni jumaliku korraga.»

«Meie maad on tabanud suur ebakõla. Kristus tuli maailma seda ebakõla lahendama. Ta ei taha, et me sattuksime absurdsesse maailma, maailma, mis ei taha enam Jumalast midagi teada.»

«Ja seepärast, armsad sõbrad, ärge laske end eksitada kogu sellest jamast, mida inimesed tahavad meid uskuma panna ja mis lõppkokkuvõttes ei esinda üldse mingit perspektiivi. Puhakem rahulikult kindlas teadmises, et Jumal on meie poolel.»

Tholey Püha Mauritiuse kloostri ülem Mauritius Choriol OSB on vabastanud isa Joachim Wernersbachi pastoraalsetest kohustustest ning teatas, et kõnealuse jutluse osas viiakse läbi kiriklik uurimine.