Uueks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuks saab homoaktivist Christian Veske, kes on tuntud ka nime Veske-McMahon all, olles n-ö abielus Timothy McMahoniga.

Meedia teatel soovib Veske töötada selle nimel, et «Eesti oleks riik, kus inimesed sõltumata oma soost, rahvusest, nahavärvist, usutunnistusest, vanusest, võimalikust puudest, seksuaalsest sättumusest, saaksid elada täisväärtuslikku elu, kus diskrimineerimisel ei ole kohta.»

«Veske kasuks rääkisid senised kogemused, kus on ta on tegelenud võrdse kohtlemise poliitikate planeerimisega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt,» selgitas sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa, kes varem kandis nime Maarja Mändmaa.

2015. aastal jäi Veske võrdõiguslikkuse voliniku kohast napilt ilma, jäädes alla Liisa Pakostale.

2018. aastal kirjutas Christian Veske äärmusportaalis Feministeerium oma suhtest Timothy McMahoniga: «Me kohtusime Tallinnas ja nüüd oleme pea viis aastat abielus olnud. Timothy ja minu suhe on keerukas navigeerimine mõtetes ja ruumis, tegemistes ja tõlgendustes, suhetes ümbritsevasse keskkonda ja iseendasse. Timothy on ehtekunstnik ja minu töö keskmes on sooküsimused. Vahel arutame oma tööd igapäevase suhtluse, aga ka laiemate ühiskondlike võimusuhete taustal päris pikalt.»