Vastuseks sotsialistist siseministri Lauri Läänemetsa ultimaatumile teatas Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku juht metropoliit Eugeni, et ta ei jaga patriarh Kirilli sõnu, justkui saaksid oma kohust täitvad sõjaväelased patud andeks. Ultimaatumi tähtaeg oli täna, 12. oktoobril.

«Seoses sellega teatan Teile, et ma ei jaga pühima patriarhi Kirilli sõnu, mida ta väljendas 25.09.2022 peetud jutluses, justkui antaks patud andeks sõjaväelastele, kes hukkuvad sõjaväelase kohust täites,» seisab metropoliit Eugeni vastuses.

«19.03.2022 ühinesin ma Eesti Kirikute Nõukogu avaldusega, mis mõistis hukka sõja ja kutsus üles sõjategevuse lõpetamisele. Sellest ajast saadik on minu seisukoht muutumatu,» kinnitas Eugeni.

Metropoliit Eugeni sõnul juhindub MPEÕK oma tegevuses põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadustest ning mingisugust sõjapropagandat või vaenuõhutamist ei ole olnud. MPEÕK kogudustes palvetatakse sõja peatse lõppemise eest ning toetatakse ukraina pagulasi, keda leidub ka praktiliselt kõigis MPEÕK kogudustes.