Belgia katoliku kiriku piiskopid avaldasid kiriku õpetust ja Vatikani positsiooni eirates samasooliste paaride liturgilise õnnistamise kava. Belgiat peetakse nn LGBT-õiguste poolest üheks «eesrindlikumaks» Euroopa riigiks.

Belgia flaamikeelsete diötseeside piiskopid avaldasid 20. septembril dokumendi, mis kannab pealkirja «Seistes pastoraalselt lähedal homoseksuaalsetele isikutele – kaasava kiriku eest, mis ei lükka kedagi välja» ja sisaldab ka homoseksuaalide õnnistamise tseremoonia kava.

Lisaks määratakse igas piiskopkonnas ametisse isik, kes hakkab tegelema homoseksuaalide olukorra jälgimise ja parandamisega.

Katoliku kiriku traditsioonilise õpetuse ümberhindamine on toimumas mitmel pool Euroopas. Näiteks Saksamal on mitmed katoliku piiskopid nõudnud, et kiriku muudaks oma õpetust, mis taunib homoseksuaalseid suhteid. Seda soovib ka «Sinodaalse Tee» nime all tuntud liikumine.

Vatikani usudoktriini kongregatsioon teatas 2021. aasta märtsis vastuseks küsimusele, kas kirikul on meelevald õnnistada samasoolisi liite, et õnnistada saab ainult midagi, mis on objektiivselt valmis vastu võtma Jumala armu ja on kooskõlas Jumala seatud eesmärgiga. Homosuhted selle alla ei kuulu.

«Sel põhjusel ei ole lubatud anda õnnistust suhetele või isegi püsivale partnerlusele, mis hõlmavad seksuaalseid suhteid väljaspool abielu (st väljaspool mehe ja naise lahutamatut liitu, mis on avatud elu edasikandmisele), nagu on samast soost isikute liitude puhul. Sellistes suhetes esinevate positiivsete elementide olemasolu, mida tuleb iseenesest väärtustada ja hinnata, ei saa neid suhteid õigustada ega muuta neid kirikliku õnnistamise legitiimseks objektiks, kuna need positiivsed elemendid eksisteerivad liidu kontekstis, mida Looja plaan ei näe ette,» seisab kiriku õpetuse eest vastutava Vatikani ametkonna avalduses.