Riigikohus ei võtnud menetlusse EELK Risti koguduse kaebust Tartu ringkonnakohtu otsuse peale, mis jättis aastatel 2010–2011 kirikust leitud mündid ja nõukogude võimu poolt sundvõõrandatud võidukaare puitskulptuurid riigile.

Seega jääb jõusse ringkonnakohtu otsus, et kuigi kogudus oli võidukaaregrupi skulptuuride omanik nõukogude okupatsiooni eelsel ajal, kaotas ta skulptuuride osas omandiõiguse Eesti riigile tänu sellele, et nõukogude võim need sundvõõrandas.

Peapiiskop Urmas Viilma tõdes uudist kommenteerides, et ühelt poolt peetakse ebaõiglaseks Tartu ülikooli vara ja presidendi ametiraha omastamist Venemaa poolt, kuid samal ajal «peame tunnistama Eestis seda, kuidas meie oma õigusruumis põlistatakse nõukogude okupatsiooni ajal kogudustelt restaureerimisele viidud ajalooliste varade omastamist ja muuseumidesse jätmist (sageli suletud uste taga seisvatel fondiriiulitel).»

«Minu ettepanek Eesti Vabariigi kultuuriministeeriumile ja tema mäluasutustele on mitte otsida kohtust õigustust enda kujundatud ja isegi oma kasuks kallutatud seaduste alusel ebamoraalsele olukorrale, kus okupatsioonivõimude poolt ebaõiglaste seaduste alusel õigusjärgse omaniku vara omandamine nüüd ka Eestis põlistatakse,» märkis Viilma.

«Sellest lähtuvalt teen ettepaneku tagastada valitsuse, ministeeriumi või mäluasutuste endi otsusel ilma kohtult käsku oodates hea tahte avaldusena Risti kirikule Niguliste kirikus asuv «Kolgata grupp» ja mündileiud. Seda tuleks ka teha põhjusel, et see on moraalselt õige ja põhiseaduse mõtte kohane. Samuti palun teha ülejäänud koguduste varadega, mis on samasuguse ebaõigluse alusel jäänud tagastamata.»