3. aprillil toimunud parlamendivalimised Ungaris võitis ülekaalukalt peaminister Viktor Orbani juhitud erakond Fidesz, ent üldvalimistega samal ajal toimus ka referendum.

Referendumil küsiti, kas 1) hääletajad toetavad õpilastele seksuaalse orientatsiooniga seonduva info jagamist koolides ilma vanema nõusolekuta, 2) alaealiste soovahetusravi, 3) alaealiste piiramatut juurdepääsu seksuaalset laadi meediasisule ja 4) samuti neile meediasisu näitamist soo muutmise protseduuride kohta.

Kümme Ungari homo- ja inimõigusorganisatsiooni kutsusid valijaid üles andma referendumil kehtetuid vastuseid eesmärgiga see läbi kukutada.

Wikipedia andmetel (kui loetud oli 98,96% sedelitest) andis esimesele küsimusele jaatava vastuse 7,66% ja eitava vastuse 92,34% kehtivalt hääletanutest. Kehtetuid vastuseid oli 20,08%.

Teisele küsimusele andis jaatava vastuse 4,11% ja eitava vastuse 95,89% kehtivalt hääletanutest. Kehtetuid vastuseid oli 20,45%.

Kolmandale küsimusele andis jaatava vastuse 4,68% ja eitava vastuse 95,32% kehtivalt hääletanutest. Kehtetuid vastuseid oli 20,55%.

Neljandale küsimusele andis jaatava vastuse 4,82% ja eitava vastuse 95,18% kehtivalt hääletanutest. Kehtetuid vastuseid oli 20,57%.

Seega lükkasid ungarlased ülekaalukalt lastega manipuleerimise lubamise tagasi, ent samas jäi kehtivate häälte osakaal alla nõutavat 50% piiri.