Kolmapäeval, 23. märtsil, esitleti Tallinna Jaani kirikus raamatut «VIA CRUCIS – Meie Issanda Jeesuse Kristuse ristitee. 14 peatust sõnades ja piltides Kristuse ristiteel». Raamatu tekstid on kirjutanud ja kokku pannud peapiiskop Urmas Viilma, teose on illustreerinud graafik Reti Saks.

Tegemist on ristitee palvusel kasutatavate piiblitekstide, mõtiskluste ja palvetega.

Suure Reede ristitee koosneb tavapäraselt neljateistkümnest peatusest, kuid esitlusel sõnas peapiiskop Viilma, et on neile lisanud veel ühe osa, mida saab lugeda ülestõusmispüha hommikul.

«Meie Issanda Jeesuse Kristuse ristitee (lad k via crucis; kannatuste tee, lad k via dolorosa) ühendab neliteist pühakirjas ja kristlikus pärimuses kirjeldatud sündmust Jeesuse surmamõistmisest kuni hauda asetamiseni tema viimasel elupäeval,» kirjutab peapiiskop Viilma saateks. «Sümboolselt kõnnitakse üheskoos risti kandva Jeesuse järel Kolgatale, kus Issand sureb ristil.»