Kohus Soome rahvasaadiku ja endise siseministri Päivi Räsäneni üle algab järgmise aasta jaanuaris. Käesoleva aasta kevadel esitati kristlikule poliitikule süüdistus kolmes väidetavas kuriteoepisoodis, mis on seotud tema väljaütlemistega homoseksuaalsuse teemal. Piibli õpetusele viidanud Räsänen ei nõustu süüdistusega ja eitab, et on seadust rikkunud. Samas peab ta tõenäoliseks, et protsess kulgeb läbi mitme kohtuastme ja võib jõuda koguni Euroopa inimõiguste kohtusse.

Süüdistuse kohaselt riivab Räsäneni poolt öeldu homoseksuaalide inimväärikust ja võrdõiguslikkust ning läheb kaugemale sõna- ja usuvabaduse piiridest.

Soome peaprokurör Raija Toiviainen leiab, et Räsäneni väljaütlemised diskrimineerivad ja halvustavad homoseksuaale ning kujutavad endast vaenuõhutamist inimrühma vastu.

Homoseksuaalsusest kõneleva brošüüri «Ta lõi nemad meheks ja naiseks» (2004) puhul on süüdistatav ka Luther-säätiö dekaan Juhana Pohjola, kes on valitud Soome Misjonipiiskopkonna piiskopiks (ordinatsioon peaks toimuma käesoleva aasta augusti alguses). Tema kuritegu seisneb Räsäneni kirjutise avaldamises oma ühenduse kodulehel.

Räsäneni süüdistatakse veel homoseksuaale halvustavate arvamuste avaldamises 2019. aastal oma Twitteri ja Instagrami kontodel, kus ta on öelnud, et homoseksuaalsus on häbiasi ja patt.

Samuti olevat Räsänen väljendanud homoseksuaale halvustavaid mõtteid Yle raadiosaates.