Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ja ministeeriumi peakaplan Ove Sander on saatnud kirikutele ja kogudustele pöördumise, milles kutsutakse üles vahendama jumalateenistusel vaktsineerimisinfot. Samuti pakutakse võimalust kutsuda kirikuüritustele vaktsineerimisbuss. Kirjas rõhutatakse, et kirikul on märkimisväärsed võimalused «tõepõhise ja eetiliselt vastutustundliku info vahendamisel».

Avaldame pöördumise täismahus:

Austatud kirikute ja koguduste juhid!

Täname Teid ja Teie poolt juhitud kogudusi panuse eest koroonaviiruse vastases võitluses. Vastastikkusel mõistmisel ja usaldusel rajanevad ühised pingutused on aidanud säästa elusid ning leevendada COVID-19 haigusest tingitud kannatusi.

Kirikul on jätkuvalt suur roll vaimse toe pakkumisel inimestele, kelle elud on otseselt või kaudselt mõjutatud alates koroonaviiruse puhkemisest. Samas on kirikul märkimisväärsed võimalused tõepõhise ja eetiliselt vastutustundliku info vahendamisel COVID-19 haiguse ja vaktsineerimise kohta.

Palume Teil ja Teie juhitavatel kogudustel jätkata teaduspõhise vaktsineerimisinfo jagamist ajal, mis on kriitilise tähendusega viiruse kolmanda laine ohjeldamisel ning ühiskonna avatuks jäämisel. 

Ühtlasi palume Teil vahendada jumalateenistustel ja kiriklikel üritustel infot erinevatest vaktsineerimisvõimalustest, mida leiate kõige hõlpsamini ajas pidevalt täienevalt vaktsineerimise kodulehelt www.vaktsineeri.ee.

Oleme valmis saatma kirikute ja koguduste poolt korraldavatele suurema osavõtjate arvuga üritustele vaktsineerimisbussi, mis suurendab veelgi ligipääsetavust vaktsineerimisele ja teeb selle mugavaks.

Meie eesmärgiks on jätkuvalt Eesti seitsmekümne protsendiline vaktsineeritus sügiseks, mida suudame saavutada vaid ühise panustamise tulemusena. Vaktsineerimine on elu väärtustamise ja ligimese armastuse väljenduseks.

Austuse ja õnnistussooviga
Marek Seer

Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise töörühma juht
Ove Sander
Sotsiaalministeeriumi peakaplan