Valitsus otsustas neljapäeval, et jumalateenistusele pääsemisel ei pea koroonapassi küsima. Seega võib alates 9. augustist avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi läbi viia tingimusel, et pühakodades tohib neist osa võtta kuni 50 inimest või tuleb arvestada kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

«Nakkusohutuse» kontrolli jumalateenistusest osavõtjate hulgas tegema ei pea, kuid siseruumides tuleb osavõtjate arvust sõltumata kanda maski, liikumisel ja ruumis paiknemisel arvestada hajutatust, pühakoda peab täitma desinfitseerimisnõudeid ja muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid, vahendab ERR.

Erand ei laiene aga kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised ürituste läbiviimise nõuded, s.t kui siseruumis on osavõtjaid üle 50, tuleb kontrollida inimeste «nakkusohutust».

Mõne päeva eest esitas Eesti Kirikute Nõukogu vaide valitsuse 30. juuli korraldusega jumalateenistustele seatud piirangute asjus. EKNi hinnangul rikkusid korralduse sätted koguduseliikmete õigusi.