Juhana Pohjola pühitseti täna Loimaas Soome konfessionaalseid luterlasi ühendava Misjonipiiskopkonna piiskopiks.

Uue piiskopi pühitsemise viisid läbi piiskopid Risto Soramies, Matti Väisänen, Hans Jönsson, Bengt Ådal ja Thor Henrik With, USA konservatiivse luterliku kiriku Missouri Sinod president Matthew Harrison ning pastorid Sakari Korpinen ja Mika Tervakangas.

Misjonipiiskopkonda kuulub praegu 39 kogudust rohkem kui kahe tuhande liikmega.

Jumalateenistuse videot saab vaadata täismahus siin (piiskopiks pühitsemise talitus algab umbes 1 h 3 min juures).

Portaali Meie Kirik toimetus soovib piiskop Juhana Pohjolale rohket Jumala õnnistust Soome tunnistuslike luterlaste ülemkarjase ametis.