Suurbritannia metodistikirik võttis kolmapäeval Birminghamis toimunud konverentsil häältega 254 poolt ja 46 vastu otsuse lubada läbi viia samasooliste laulatusi. Resolutsioon toetub abielu ja paarisuhte töörühma 2019. aasta raportile, mis kannab pealkirja «Jumal ühendab meid armastuses».

Konverents lükkas tagasi usu ja kirikukorra komisjoni ettepaneku küsimusega veel edasi tegeleda.

Kiriku kõneisiku sõnul ei ole muudetud õpetust abielust. Konservatiivseid vaimulikke ei kohustata samasooliste laulatusi läbi viima.

Siiski kaaluvad väljaande Christian Today andmetel evangelikaalse suuna esindajad, kas metodistikirikusse edasi jääda või sealt lahkuda. Kirikust lahkumisel korral peavad nad loobuma nende kasutuses olevatest hoonetest ja muust varast.

Ühendkuningriigi usulistest ühendustest tunnustavad homoabielu Šotimaa episkopaalne kirik, ühinenud reformeeritud kirik ja kveekerid.

Riigikiriku staatuses olevas Inglismaa anglikaani kirikus ei ole samasooliste laulatused lubatud, ehkki kuningriigis on nn homoabielud legaliseeritud.