Konstantinoopoli patriarhaadi poolt loodud Ukraina Õigeusu Kiriku juhi metropoliit Epifaniuse sõnul kuuluvad kõik Ukraina pinnal asuvad õigeusukogudused tema juhitud kirikusse isegi siis, kui osa neist eelistab «ajutiselt» olla Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kiriku koosseisus.

«Ma usun, et järkjärgult nad ühinevad tomose tunnustamisel. See pole üleminek, sest nad asuvad ju Ukrainas ja vastavalt oikumeenilise patriarhaadi otsustele kuuluvad nad kõik Ukraina Õigeusu Kirikusse, kuigi ajutiselt tahavad kuuluda Vene Kirikusse, ehkki see pole usureeglitega kooskõlas,» rääkis Epifanius usutluses ühele Ukraina raadiokanalile.

Epifaniuse juhitud kirikuorganisatsiooni on 14-st iseseisvast õigeusukirikust tunnustanud vaid 4 – Konstantinoopoli ja Aleksandria patriarhaat ning Kreeka ja Küprose kirik (viimane küll vaid üksnes praeguse kirikupea tasemel).

Ülejäänud patriarhaadid ja autokefaalsed kirikud peavad ainsaks kanooniliseks kirikuks Ukrainas Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit Onufri juhitud Ukraina Õigeusu Kirikut, mis kuulub Moskva patriarhaadi koosseisu.

Selles kirikus on sadakond piiskoppi, üle 12 000 koguduse, 258 kloostrit ja miljoneid usklikke.

2019. aasta jaanuaris andis Konstantinoopoli patriarh Bartholomeos välja tomose, millega tunnustas Ukraina Õigeusu Kiriku iseseisvust.

Tegelikkuses jäi kanooniline, õigeusumaailmas üldiselt tunnustatud Ukraina Kirik sellest kõrvale ning uue kiriku koosseisu kuuluvad vaid varasemad skismaatilised rühmitused.

Moskva on katkestanud Konstantinoopoliga armulauaosaduse.