Välisriikide Norra, Island ja Liechtenstein toetatud Aktiivsete Kodanike Fondilt said rahastuse Eesti nn vabaühenduste 20 uut algatust. Fondi pressiteate kohaselt toetatakse «üheksat demokraatliku kultuuri ja kodanikuteadlikkuse tugevdamisega seotud projekti, kuut inimõiguste ja võrdse kohtlemise edendamisega tegelevat algatust ning viis projekti hakkab tegelema haavatavate rühmade mõjujõu suurendamisega.»

Uusi algatusi toetatakse kokku 1,25 miljoni euroga.

Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi vahendab George Sorose asutatud Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Toetuse saajate nimekirja ja projektidega võib tutvuda siin.

Näiteks Eesti LGBT Ühing saab 88 000 eurot strateegiliseks huvikaitsetegevuseks ja mõjusaks poliitikakujundamiseks.

Feministlikku portaali Feministeerium haldavale ühingule Oma Tuba eraldatakse 99 994 eurot projektile «Oma keha, oma teha». Projekti eesmärk «on suurendada teadlikkust Eesti ühiskonnas, et oluline osa inimõigustest on kehaline autonoomia ehk õigus langetada iseseisvaid otsuseid oma keha, seksuaalsuse ja reproduktiivsuse üle».

Eesti Avatud Ühiskonna Instituuti toetatakse 60 000 euroga Istanbuli konventsiooni rakendamise edendamiseks.

Ühing Seiklejate Vennaskond saab 52 978,80 eurot, et tõsta noorte seas teadlikkust inimõigustest, vihakõnest ja diskrimineerimisest.

Eesti Pagulasabi saab 60 000 eurot projektile «Pagulas- ja rändetaustaga inimesed võimekamaks ja nähtavamaks».

Portaali Meie Kirik peatoimetaja Veiko Vihuri kommentaar:

«On alarmeeriv, et välisriigid eraldavad märkimisväärseid summasid Eesti ühiskonna alusväärtuste revolutsiooniliseks ümberkujundamiseks, ja selles ei nähta mingit probleemi. Ei varjatagi, et välisraha eest on kavas mõjutada Eesti poliitikat ja kujundada meie kodanike tõekspidamisi ja väärtushoiakuid.

Samal ajal saavad mõned neist niinimetatud vabaühendustest riiklikke toetusi ka Eesti maksumaksjalt. Kõlavate sõnade nagu demokraatia, inimõigused, võrdne kohtlemine jms taga on äärmusvasakpoolsed visioonid ühiskonna revolutsiooniliseks ümberkujundamiseks.

Samal ajal tegutsevad konservatiivsed ühendused ja väljaanded nagu Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, Objektiiv ja Meie Kirik üksnes mõttekaaslaste annetustest või vabatahtliku töö alusel. Revolutsionäärid ja nende projektid on kinni makstud Eesti riigi ja välisriikide poolt, meie traditsiooniliste väärtuste kaitsjad aga saavad arvestada üksnes vabatahtlike annetustega.»