Vatikani usudoktriini kongregatsioon teatas vastuseks küsimusele, kas kirikul on meelevald õnnistada samasoolisi liite, et õnnistada saab ainult midagi, mis on objektiivselt valmis vastu võtma Jumala armu ja on kooskõlas Jumala seatud eesmärgiga. Homosuhted selle alla ei kuulu.

«Sel põhjusel ei ole lubatud anda õnnistust suhetele või isegi püsivale partnerlusele, mis hõlmavad seksuaalseid suhteid väljaspool abielu (st väljaspool mehe ja naise lahutamatut liitu, mis on avatud elu edasikandmisele), nagu on samast soost isikute liitude puhul. Sellistes suhetes esinevate positiivsete elementide olemasolu, mida tuleb iseenesest väärtustada ja hinnata, ei saa neid suhteid õigustada ega muuta neid kirikliku õnnistamise legitiimseks objektiks, kuna need positiivsed elemendid eksisteerivad liidu kontekstis, mida Looja plaan ei näe ette,» seisab kiriku õpetuse eest vastutava Vatikani ametkonna avalduses.

Samas lisatakse, et samasooliste liitude õnnistamise kuulutamine kirikuõiguse mõttes ebaseaduslikuks ei ole mõeldud ebaõiglase diskrimineerimisena, vaid pigem meeldetuletusena sellest, milline on liturgilise riituse tõde ja sakramentaalide (s.o teatud kiriklike talituste) olemus, nagu kirik neid mõistab.