Arheoloogiaprofessor ja akadeemik Valter Lang peab tõenäoliseks, et muinasaja lõpul olid Varbola elanikud juba varem ristitud ja liidus taanlastega.

Nagu teada, kinkisid taanlased varbolalastele kiviheitemasina, mis tollal kujutas endast militaarset tipptehnoloogiat. Sellist kingitust ei tehtud paganatele ja isegi mitte äsja ristitutele, vaid liitlastele.

«Ajaloolased on ammu rääkinud liidust taanlaste ja Varbola vahel, aga kelle vastu see liit oli suunatud? … Rahvusest ei teadnud tollal keegi midagi, aga keelest tähtsam oli inimeste usutunnistus. Kui oletada, et Varbola oli juba varem välja kujunenud ja tunnustatud kristlik kogukond, siis oleks kõik lihtne, loogiline ja mõistetav – see oleks olnud liit kahe kristliku kogukonna vahel ümberkaudsete paganate vastu. Ja võib-olla just seetõttu ei üritanud saksa ristisõdijad kordagi piirata Varbolat,» kirjutab Valter Lang väljaandes Eesti Ekspress.

Kommenteerides ajaloolaste seas ja avalikkuses tähelepanu äratanud doktorandi Kristjan Oadi hüpoteesi nentis Lang, et Varbola linnus oli teiste tollaste Eesti linnustega võrreldes tõepoolest eriline, sealsed elanikud olid väga tõenäoliselt kristlased ja neid võis valitseda eestlasest pealik või kuningas, kes võis lüüa oma raha, kuigi ühest tõestust raha löömisele pole.

«Olles küll peaaegu et tähtsusetu küsimus numismaatikale, osutub see tegelikult lõpmatult oluliseks Eesti muistse ühiskonna (et mitte öelda tärkava riikluse) seisukohalt,» märgib Lang.