Paavst Franciscus andis 10. jaanuaril Roomas välja motu proprio «Spiritus Domini», millega avatakse naistele võimalus teenida lektori ja akolüüdi ametis. Samas rõhutatakse dokumendis, et tegemist on ordinatsioonist olemuslikult erineva staatusega.

Paavst muudab oma otsusega kanoonilise õiguse koodeksi 230. kaanoni esimest paragrahvi, kus seni oli juttu sobivas vanuses ja vastavat andi omavate meessoost ilmikute teenimisest lektori ja akolüüdina. Uues sõnastuses räägitakse lihtsalt ilmikutest (inglise k lay persons) ilma sugu mainimata.

Lektori ja akolüüdi teenimisamet on esimesed astmed ordinatsiooniks valmistumisel. Kaanoni 1035 kohaselt tuleb enne diakoniks ordineerimist teenida mõnda aega lektori ja akolüüdina.

Nii katoliku kui ortodoksi kiriku õpetuse kohaselt saab vaimulikuks (diakon, preester, piiskop) ordineerida ainult meessoost isikut. Samal seisukohal olid algselt ka protestantlikud kirikud, nende seas EELK.