MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitlusest selgub, et 64 protsenti kodanikest hääletaks selle poolt, et abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise liiduks. Eitavalt vastaks 36 protsenti.

Rahvahääletusel osalemise kohta küsiti: Kui järgmisel pühapäeval toimuks rahvahääletus küsimuses: «Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?», kas Teie osaleksite hääletusel? Rahvahääletusel osaleks 72% vastajatest, 21% ei osaleks ning 6% vastas «Ei oska öelda». 

Kui vastaja ütles osalemise kohta «Jah», siis küsiti veel järgmine küsimus: Kuidas Teie vastaksite sellel rahvahääletusel küsimusele: «Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?» 64% vastaks küsimusele «Jah» ning 36% vastaks «Ei».

Eelmises küsitluses, mis viidi läbi 17.–23. novembrini 2020, vastas 63%, et nad ütleks rahvahääletusel «Jah» ning 37%, et nad ütleks «Ei». 

EKRE toetajatest vastaks rahvahääletusel «Jah» 91% ning «Ei» 9%.

Keskerakonna toetajatest «Jah» 90% ning «Ei» 10%.

Isamaa toetajatest «Jah» 72% ning «Ei» 28%.

Reformierakonna toetajatest «Jah» 35% ning «Ei» 65%.

SDE toetajatest «Jah» 30% ning «Ei» 70%.

Eesti 200 toetajatest «Jah» 29% ning «Ei» 71%.

Küsitluse viis 29. detsembrist 4. jaanuarini 1000 Eesti Vabariigi kodaniku seas läbi Norstat Eesti AS.