Ameerika konservatiivsest katoliiklasest kommentaator Michael Voris leiab, et massilise valimispettuse toime pannud marksistidest demokraatide võimule tulek tähendab vabaduse ja vabade valimiste lõppu USAs.

«Kommunistlikud demokraatidest marksistid on siia välja jõudnud pettusega, selles pole kahtlust. Väide, et «tõendid puuduvad», on rohkem kui farss – tõendeid on nii palju, et neid on raske menetleda … on kohutav õiguse eitamine, sest ametivõimud keelduvad menetlusest,» kõneles Voris oma videosaates «The Vortex», mis on üks veebiväljaande Church Militant saateformaate.

Michael Vorise sõnul keeldub ka Vabariiklaste Partei eliit nii USA kongressis kui osariikide seadusandlikes kogudes reageerimast tõenditele, mida on esitatud autokoormate kaupa. Ta lisab:

«Samamoodi keelduvad arvukad kohtunikud (ja see hõlmab ka USA ülemkohtu kohtunikke) tõendeid läbi vaatamast. Nad leiavad ühe protseduurilise ettekäände teise järel, et asja mitte sisuliselt arutada, vaid peita see juriidiliste nüansside taha, et vältida tõendite üle otsustamist.»

Voris tuletab meelde, et vaba ühiskond rajaneb kokkuleppel, kus kodanikud delegeerivad võimudele teatud ülesannete täitmise, mis on ühiskonna toimimiseks vajalikud:

«Head inimesed, patrioodid, küsivad õigusega, miks nad peaksid kuulda võtma eliidi üleskutset neid toetada, kui pärast võimu kindlustamist needsamad «liidrid» keelduvad täitmast seda patriootide eest. … Kui valitsus keeldub seda tegemast, siis ongi kõik. Kuhu edasi? Vabas riigis elavad kodanikud delegeerivad võimudele – politseile, kohtutele, sõjaväele – osa oma võimust tegemaks nende eest tööd, mida nad ei saa ise teha ilma sellele järgneva kaoseta. Sõlmitakse usaldusel põhinev ühiskondlik kokkulepe. Me loobume mõnest oma vabadusest lubaduse eest, et juhid kaitsevad meid, kaitsevad meid kurjategijate, türannia, võõrvõimude eest. Ja selle kõige eest maksame makse selleks, et valitsus kaitseb meie Jumalast antud õigusi elule ja vabadusele. Kuid mõlemad osapooled peavad sellest kinni pidama ja ausalt öeldes üks pool ei ole seda teinud.»

«Kui kõik läheb nii, nagu näib minevat, tuleb patriootidel silmitsi seista uue reaalsusega – et Ameerika eksperiment on viimaks läbi kukkunud. Läbi kukkunud, nagu kõik tsivilisatsioonid viimaks läbi kukuvad tänu inimloomusele, langenud inimloomusele. Ahned ja omakasupüüdlikud poliitikud reetsid inimesed, kes usaldasid neile oma vabaduse,» märkis Voris ja jätkas:  

«Tekib küsimus, kuidas vastu seista ebahumaansele, vabadusevastasele, moraalitule, jumalatule agendale. Üks asi näib praegu kindel olevat – 2022. või 2024. aasta valimistele lootmine on lollide lohutus. Kommunistid varastasid just need valimised, mida neil vaja oli. Mis paneb arvama, et järgmistel valimistel ei peteta? Sotsialismi poolt saab hääletada vaid üks kord elus.»

Voris leiab viimaks, et Ameerika ei ole enam risteel, küll aga seisavad valiku ees patriootlikud ameeriklased, kelle seas on ka ustavaid katoliiklasi. Vorise hinnangul on viimaste liidrid aastakümnete pikkuse marksismi pealetungi ees näidanud paraku üles argpükslikkust ja reetlikkust.