Ungari rahvusassamblee toetas 15. detsembril valitsuse poolt ette pandud põhiseaduse täiendamist. Väidetavalt on Ungari nüüd esimene riik Euroopa Liidus, kus perekonna mõiste on põhiseaduses defineeritud ning lastele tagatud õigus üles kasvada kooskõlas oma riigi kristliku kultuuri väärtustega.

Parlament toetas põhiseaduse täiendamist järgmiselt: «Ungari kaitseb abielu institutsiooni kui ühe mehe ja ühe naise vahelist liitu ja perekonda kui rahva püsimise alust. Perekonna aluseks on abielu ja vanema-lapse suhe. Ema on naine, isa on mees.»

Samuti pälvis heakskiidu sõnastus: «Igal lapsel on õigus kaitsele ja hoolitsusele, mis on vajalik tema füüsiliseks, vaimseks ja moraalseks arenguks. Ungari kaitseb laste eneseidentiteeti vastavalt sünnipärasele soole ja tagab üleskasvamise kooskõlas väärtustega, mis põhinevad Ungari põhiseaduslikul identiteedil ja kristlikul kultuuril.»

Selle poolt hääletas 134 saadikut, vastu oli 45 ja erapooletuks jäi viis saadikut.