Moskva patriarhaadi välissuhete osakonna juht metropoliit Illarion ütles, et Ukraina skismaatikuid kohaliku Kirikuna tunnustanud Konstantinoopoli patriarh Bartholomeos on algatanud kirikulõhe ning on tõmmanud endaga kaasa mõned kirikupead ja teatud hulga piiskoppe.

«Ma arvan, et selles olukorras peame me kõik mõistma ühte lihtsat asja: Kirik on oma kahe tuhande aasta jooksul läbi teinud mitmesuguseid katsumusi, sealhulgas korratusi ja skismasid,» kõneles metropoliit Illarion 27. novembril ühel veebiseminaril.

«Nüüd oleme tunnistajad, kuid, Jumal tänatud, mitte osalised üleilmses õigeusus toimuvas skismas. Me ei algatanud seda ja me ei osale selles. Skisma algatas Konstantinoopoli patriarh ning ta on võitmas enda poolele teatud kirikute esikarjaseid ja mõningaid piiskoppe.»

Metropoliit Illarion pidas skisma ehk kirikulõhe algatamise all silmas autokefaalia-tomost, mille patriarh Bartholomeos andis varem üldiselt skismaatikuteks peetud rühmituste baasil loodud Ukraina uuele kiriklikule struktuurile, olles enne seda võtnud Moskva patriarhilt tagasi õiguse nimetada ametisse Kiievi metropoliite.

Moskva patriarhaadi rüppe jäänud kanoonilise Ukraina Õigeusu Kiriku kohta ütles Illarion:

«Kui Ukraina Kirik tahab meist lahkuda, oleks ta lahkunud juba tükk aega tagasi. Mõistate, et Vene Õigeusu Kirikul pole Kiievi Moskva-orbiidil hoidmiseks mingeid hoobasid – ei poliitilisi, finantsilisi ega halduslikke. Kuid on olemas Ukraina Kiriku piiskopkonna, vaimulike ja kirikurahva tahe jääda Vene Kirikuga ühtseks. Mõni ütleb meile: andke Ukraina Kirikule autokefaalia, laske sel minna – kõigil on parem. Aga kui rahvas seda ei soovi, piiskopid ei taha, vaimulikud ei taha, kuidas saaksime kehtestada autokefaalia? Me ei saa ega kehtesta.»

«Nüüd läbime perioodi, mil Konstantinoopoli patriarh on langenud skismasse. Mida saaksime selle suhtes teha? Lihtsalt palvetada tema distsipliini eest. Kui ta tõmbab teisi skismasse, võime ja peaksime palvetama ka nende kaalutluste pärast. Kuid meie koheseks ülesandeks on tugevdada meie kiriku sisemist ühtsust, tuua inimestele evangeeliumi usu valgus, kuulutada ristilöödud ja ülestõusnud Kristust,» võttis Illarion teema kokku.

Vene Õigeusu Kirik on katkestanud kirikuosaduse nii Konstantinoopoli patriarhi Bartholomeosega kui ka Aleksandria patriarhi, Ateena peapiiskopi ja Küprose peapiiskopiga, kes kõik on tunnustanud Ukraina uut kirikut.

Ülejäänud kümme iseseisvat õigeusukirikut, nende seas Antiookia ja Jeruusalemma patriarhaat, seda teinud ei ole.

Moskva patriarhaadi esindajate sõnul pole Konstantinoopoli patriarhil kirikuseaduse järgi õigust kirikuosadusse tagasi võtta skismaatikuid, kes on eraldunud teisest kirikust (s.t Moskva patriarhaadist) ja kes on pealegi ilma kehtiva pühitsuseta, mistõttu neid pole võimalik tunnustada vaimulikena.