Ühendkuningriigi kristlik aktivistide ühendus Christian Institute hoiatab, et Šotimaa vihakõneseaduse vastuvõtmise korral võidakse hakata täiesti süütuid inimesi vaenuõhutajatena karistama, sest seaduse aluskontseptsioonid on ebamäärased ja mõisted defineerimata.

«Selle aluskontseptsioonid on liiga ebamäärased, künnised liiga madalad, sõnavabaduse klauslid pole piisavad ja valitsusel on vaid üks võimalus selle parandamiseks. Kui see neil ei õnnestu, hakatakse süütuid inimesi vihakuritegude eest süüdi mõistma,» ütles ühenduse esindaja Simon Calvert.

Šoti justiitsminister Humza Yousaf on lubanud, et lihtsalt antipaatia väljendamist, pilkamist või solvamist ei hakata karistama. Eelnõusse on sisse viidud täiendus, mille kohaselt saab isiku süüdi mõista tahtliku vaenuõhutamise eest.

Kuid seaduse vastu kampaaniat tegeva ühenduse Free to Disagree kõneisiku Jamie Gilliese sõnul on mitmed olulised mõisted nagu «vihkamine» või «väärkohtlemine» endiselt defineerimata ning valitsus pole sõnastanud, milline kõne või käitumine on süüteona, mida olemasolevad seadused juba ei käsitle, sihikule võetud.

«Kui nad ei suuda sellele põhiküsimusele vastata, ei saa õigustada neid kuriteokoosseise, mis võivad kahjustada muid elulisi vabadusi,» märkis Gillies.

Möödunud suvel kritiseerisid vihakõneseaduse eelnõud häälekalt Šoti katoliku kiriku piiskopid, kes hoiatasid, et uue seaduse järgi võidakse kuriteoks lugeda koguni piibli või kiriku katekismuse omamist.