Tänavu juunis korraldatud küsitluse kohaselt ei toeta 55% vastanutest perekonnaseaduse muutmist selliselt, et abielu võiks sõlmida ka samasooliste paaride vahel. Homopaaridele «abiellumise» õiguse andmise poolt on 38% vastanutest.

Väitega «Perekonnaseadust peaks muutma nii, et abielu võiks sõlmida ka geipaaride vahel» olid nõus 38% vastanutest (vastasid «Täiesti nõus» või «Pigem nõus»), ei olnud nõus 55% vastanutest (vastasid «Pigem ei ole nõus» või «Üldse ei ole nõus») ning 7% vastas «Ei oska öelda».

Erakondliku eelistuse põhjal on suurematest erakondadest perekonnaseaduse muutmise vastu EKRE, Keskerakonna ja Isamaa valijad ning muutmist kalduvad toetama Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Eesti 200 valijad.

Seega on antud küsimuses ühel meelel koalitsioonierakondade toetajad ning neile vastanduvad opositsioonierakondade ja parlamendivälise Eesti 200 toetajad.

Küsitluse tellis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja selle viis läbi Norstat Eesti AS.