Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik kirjutab ERRi portaalis, et mõned inimesed teavad Piiblist vaid paari sugueluga seonduvat kohta, ent kristliku igapäevaelu kese on ligimesearmastus. Nõmmiku sõnul toimub praegu samasooliste suhtes teoloogiline muutus ja luteri kiriku näitel tähendab see samasooliste kooselu või abielu aktsepteerimist.

«Praegu on toimunud või toimub maailmas teoloogiline ja tõlgenduslik muutus samasooliste suhtes. See muutus tuleneb enesekriitilisest piiblilugemisest,» kirjutab Nõmmik.

Tema sõnul tähendaks see enesekriitiline piiblilugemine vähemalt luterliku kiriku näitel «varem või hiljem nii sisemist kui ka avalikku muutumist või vähemalt mitmekesistumist. Eelneva hulka kuulub kindlasti ka samasooliste kooselu või abielu küsimus.»

Nõmmiku hinnangul tuleks kirikutele kasuks, kui abielureferendum ei toimu, sest see oleks nii või teisiti poliitiline ja mitte niivõrd abielu teemal. Kirikutele on Nõmmiku arvates lausa ohtlik see, kui abielureferendumist kujuneb usulis-poliitiline hääletus kirikute poolt või vastu.