Väljaanne Postimees avaldas laupäeval artikli «Millega Kiik riigikontrolli meelt muutis?», millest jäi mulje, nagu oleks riigikontroll muutnud oma varasemat seisukohta ja nõustunud sotsiaalministeeriumi argumentidega, et võrdõiguslikkusega seotud projektide toetamine on kooskõlas hasartmängumaksu seadusega. Riigikontrolli jutt on lühike: sotsiaalministeerium peab seadust täitma.

Postimehe artiklis kirjutati: «Hasartmängumaksu seaduse kohaselt kuuluvad rahastatavate projektide valdkonda puuetega inimeste, tervise edendamise, laste ja perede, hoolekande või eakate projektid. Kiige väitel selgitasid nad riigikontrollile, et ministeeriumi väljakuulutatud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise eesmärke kandvad prioriteedid on eelmainitud valdkondadega seotud ning seega on projektid igati seaduspärased.»

Riigikontrolli vastulauses öeldakse, et Postimehe artiklis jäetud mulje, nagu oleks riigikontroll oma seisukohti muutnud, on täielikult eksitav.

«Riigikontroll on täpselt samadel seisukohtadel, mis on väljendatud tänavu veebruaris sotsiaalministrile saadetud kirjas. Riigikontroll leiab jätkuvalt, et vaidluse all olnud viit projekti oleks olnud õige rahastada mitte hasartmängumaksu laekumistest pärinevatest summadest, vaid Sotsiaalministeeriumi muust eelarverahast, sest nende projektide sisu ei paigutunud hasartmängumaksu seaduses antud kasutusvaldkondade loetelu alla. Küsimus ei ole selles, milline ühing raha taotles, vaid selles, kas projekti sisu mahub seaduses toodud loetelu alla,» kirjutab riigikontrolli nõunik Toomas Mattson.

Riigikontroll on jätkuvalt seisukohal, et sotsiaalministeeriumil tuleb lähtuda hasartmängumaksu laekumistest pärineva raha kasutamisel selle sihtotstarbest. Teine võimalus on algatada seaduse muutmine.