Teist ametiaega taotleva Poola presidendi Andrzej Duda sõnul teeb LGBT ideoloogia rohkem kahju kui kommunism ja ta on nõus seisukohaga, et «LGBT ei tähenda inimesi, vaid ideoloogiat».

President meenutas kommunistlikku indoktrineerimist ja laste ideologiseerimist möödunud kümnenditel.

«Tänapäeval tehakse samuti katseid meile ja meie lastele peale suruda ideoloogiat, kuid erinevat. See on täiesti uus, kuid on samuti neobolševism,» ütles Duda.

Tema sõnul ei võidelnud vanem generatsioon kommunistliku ideoloogia vastu selleks, «et me nüüd võiksime omaks võtta uue ideoloogia, mis on inimesele veel hävitavam, ideoloogia, mis austuse ja sallivuse klišee all varjab sügavat sallimatust.»

Poolas «geiõiguste» eesti võitleva ühenduse Kampania Przeciw Homofobii (Kampaania homofoobia vastu) avalduse kohaselt on väljendi «LGBT ideoloogia» näol tegu homofoobse konstruktsiooniga.

President Duda väljendatud seisukoht ei ole aga Poolas midagi uut.

Möödunud sügisel nimetas Krakovi peapiiskop Marek Jędraszewski LGBT ideoloogia agressiivset pealesurumist uueks totalitarismi vormiks, mis ähvardab Poola vabadust, nii nagu eelmise sajandi kommunistlik okupatsioonirežiim.

«Selle lätteks on – nagu ka 20. sajandi totalitaarsete režiimide puhul – radikaalne taganemine Jumalast,» kirjutas peapiiskop oma karjasekirjas.

«Selle taganemise tulemusena kuulutatakse uut nägemust inimesest, milles ta muutub iseenda karikatuuriks. Sooideoloogia ühe osana üritatakse hävitada loomulikke naiste ja meeste vahelisi erinevusi. Lisaks sellele pilgatakse läbi LGBT-ideoloogia agressiivse propageerimise niinimetatud sallivuse ja progressi nimel seda, mis on meile kõige püham.»