Kreeka õigeusukiriku püha sinod väljendas taas seisukohta, et «jooga on täielikult vastuolus meie ortodoksse usuga ja sel pole kohta kristlaste elus.» Õigeusklikele tuletatakse meelde, et jooga ei ole lihtsalt üks harjutuste süsteem, vaid sel on kindel koht hinduismis.

Samuti otsustas püha sinod saata Kreeka kiriku vaimulikele ringkirja, milles soovitatakse hoiduda osalemast Rotary ja Lions-klubide korraldatud üritustel.

Seda põhjendatakse asjaoluga, et nimetatud klubide tegevus ulatub ühiskondlikust valdkonnast religiooni sfääri. Uutel liikmetel tuleb läbi teha spetsiaalne vastuvõturiitus ja palvetes pöördutakse jumala poole selle sõna üldises tähenduses, mitte kooskõlas õigeusu õpetusega.

Püha sinodi koosolekut juhatas Kreeka kiriku esikarjane, Ateena peapiiskop Hieronymos.