Kirik ei poe koroonaviiruse eest peitu, vaid tuleb maailma eri paigus tänavatele kas Issanda Ihu sakramendiga (pühitsetud armulaualeivaga) või imettegevate ikoonide ja pühitsetud veega, et julgustada inimesi palvetama ja pakkuda neile tröösti Issanda ligiolekust.

Päis: kombineeritud ekraanitõmmised Gruusiast ja Crema linnast Põhja-Itaalias, alumine foto: Žitómiri (Ukraina) piiskopkonna vaimulikud autosse paigutatud ikooniga.