Venemaa president Vladimir Putini esitatud põhiseaduse parandused sisaldavad viidet Jumalale ja samuti põhimõtet, et abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit. Presidendi pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul ei muuda Jumala mainimine konstitutsioonis Vene riigi ilmalikku iseloomu.

Konstitutsiooniparandus, kus mainitakse usku Jumalasse, kõlab järgmiselt:

"Venemaa Föderatsioon, mida ühendab tuhandeaastane ajalugu, säilitades esivanemate mälestuse, kes andsid meile edasi ideaalid ja usu Jumalasse, aga ka järjepidevuse Vene riigi arengus, tunnistab ajalooliselt väljakujunenud riiklikku ühtsust."

("Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.")

Venemaa inimõiguste ombudsmani Tatjana Moskalkova sõnul osutatatakse siin kõikide religioonide jumalale ning sellega ei rikuta ateistide õigusi.

Illustratsioon: 1862. a püsitatud monument "Tuhandeaastasele Venemaale" Novgorodi Kremlis Sofia katedraali lähedal (V. Vihuri foto)