Sotsiaalministeeriumil pole plaanis ilma seadusliku aluseta toetust saanud ühingutelt, teiste seas Eesti LGBT Ühingult, raha tagasi küsida. Ministeeriumi hinnangul on vabaühendustele toetusi makstud reeglitega kooskõlas ja võrdsuspoliitikat tuleb sellest sõnast laiemana vaadata. Näiteks projekt "Seksuaal- ja soovähemuste teemaline teavitus- ja huvikaitsetegevus ning kogukonna toetamine" on ministeeriumi hinnangul seotud nii perede kui vaimse tervisega.

Jaanuaris tuvastas Riigikontroll, reageerides SAPTK pöördumisele, et nn võrdsuspoliitikaga seotud projektide rahastamine ei ole kooskõlas hasartmängumaksu seadusega.

Seadus näeb ette, et sotsiaalministeerium võib laekunud raha eraldada "meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks".

Sellest lähtudes nõudis rahandusminister Martin Helme (EKRE) möödunud nädalal väljamaksete peatamist ning alusetult makstud summade tagasi nõudmist, samuti teenistusliku juurdluse algatamist.

Sotsiaalministeeriumi seisukohtadega saab tutvuda siin.