Uue Testamendi järgi sündis Jeesus Kristus Petlemmas. Mõned moodsad uurijad on pidanud Jeesuse sünnilugusid vagaks legendiks, väljamõeldiseks, millega olevat tahetud näidata, et Naatsaretlane on Kirjas ette kuulutatud Messia. Kuid teated Petlemmaga seotud pärimuse kohta ulatuvad tagasi väga vanasse aega. Tollased kristlikud autorid olid huvitatud tõepärasest informatsioonist selle paiga kohta, kus Issand sündis.

Johannes elas saabuva Issanda ootuses, usaldades jäägitult oma elu Tema kätte. Ta ei vaevanud ennast selle maailma muredega nagu söök, jook ja riided. Kaamelikarvadest robustsest riidest piisas kehakatteks ja rohutirtsudest ning metsmeest jätkus nälja kustutamiseks. Johannesel oli midagi tähtsamat teha kui orjata oma kõhtu. Jumalariik oli lähedal. Loodu Issand, Kohtumõistja ja Päästja oli tulemas. Tema saabumiseks tuli rahvas ette valmistada.

Luterliku Maailmaliidu (LML) president, peasekretär ja seitsme piirkonna asepresidendid kohtusid täna Vatikanis paavst Franciscusega. LML-i Ida-Euroopa piirkonna asepresidendina osales kohtumisel ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma, kes paavst Franciscust tervitades jagas oma rõõmu ja tänu paavsti eesseisva visiidi üle Eestisse ja teistesse Balti riikidesse eeloleva aasta sügisel. Paavst Franciscus vastas, et peame ühiselt palvetama selle visiidi õnnestumise pärast ning palus peapiiskoppi hoida paavsti ennast eraldi oma palvetes.

Õhujõududes instruktori ja hävituslendurina töötanud erukapten Olli Seppänen on ajaloohuvilisena leidnud hämmastavaid palvevastuseid. – Ajaloost ei tarvitse leida ennustusi tulevikuks, aga sealt võib õppida.

Millal algasid palvused raadios? Mis roll oli kaitseväe vaimulikel talve- ja jätkusõjas? Kui palju oli osalejaid Billy Grahami koosolekutel Helsingis? Ajajoonel on nopped iseseisva Soome kirikuloost.

2017. aasta mais tuli Pariisis kokku konservatiivsete teadlaste ja intellektuaalide rühm. Neid ühendas ühine mure Euroopa poliitika, kultuuri, ühiskonna, kuid eelkõige Euroopa meelsuse ja identiteedi seisukorra pärast. Euroopa tsivilisatsiooni tohutusuur pärand on hävimas eksituste, enesepettuse ja ideoloogilise moonutuse tõttu.

Iisraeli lastel oli võimalus näidata roomlastele midagi täiesti uut. Aga kuna nad ei mõistnud Jeesust, ei saanud aru Tema tulemise eesmärgist, siis võeti see võimalus neilt ära. Nad olid Jumala lapsed, Jumala valitud rahvas, keda Issand juhtis läbi kõrbe tõotatud maale. Kuid kahjuks nüüd, kui Messias nende keskel kõndis, ei tundnud nad oma Issandat ära, vaid pidasid Teda uueks Taavetiks, kes Iisraeli kunagise hiilguse taastab. Seda nähes ja mõistes Jeesus nuttis Jeruusalemma väravate ees.

Veebilehe Meie Kirik toimetuse liige Enn Auksmann ütles peapiiskop Urmas Viilma advendikõnet kommenteerides, et kiriku ülesanne ei ole mitte ühiskondliku kokkuleppe, vaid Jumala sõna ja tahte kuulutamine, mistõttu kirik ei saa ka nõustuda millegi sellise seadustamisega, mis on selges vastuolus Jumala tahtega.

Kui püha linn oli juba nende vaateväljas, lõhestas kogu taeva tohutu välk idast läände ja nad nägid Kristust nende juurde laskumas kuninglikes rõivais ning naelahaavadega oma laialisirutatud kätes. Samal ajal liikus Siinaist Siioni poole hulk kristlasi, keda juhtisid Peetrus, Johannes ja Paulus. Eri suundadest jooksid kokku veel teisedki vaimustunud hulgad. Need olid kõik antikristuse poolt hukatud juudid ja kristlased. Nad ärkasid ellu ja asusid koos Kristusega tuhandeks aastaks valitsema.

Ometi ootab meid ees arveteõiendus. Tuleb päev – nii uskumatu ja kujuteldamatu, et isegi mõtlemine selle peale praegusel hetkel tundub ebaõiglane. Me ei suuda sellest aru saada ega ennast selles olukorras ette kujutada. Kui päev tuleb, ei ole see paraku sarnane millelegi seesugusele, mida me oleme oma mõtetes ja unistustes kandnud. Kuningas istub oma troonil. Jeesus saabub tagasi hädadest muserdatud planeedile ja rajab oma valitsuse igaveseks ajaks… Seekord tuleb kohtunik kõigile nähtavalt ja lambad ning sikud lähevad erinevat teed.

Mis toimub Eesti evangeelse luterliku kiriku juhtkonnas? Kuhu suunas tüürib peapiiskop Urmas Viilma kirikulaevukest? Kurss nagu oleks paigas ja laev näib liikuvat, nagu kokku lepitud, ent meeskonnas valitseb „arvamuste paljusus“, nagu öeldakse, ning ka kaptenisillalt tuleb vastuolulisi teateid ja sõnumeid.

© Meie Kirik