Kui peapiiskop Urmas Viilma kordas üle EELK seisukoha homoseksualismi ja kooseluseaduse küsimuses, reageerides ETV saatele „Suud puhtaks“, kus Risti koguduse õpetaja Annika Laats avaldas toetust samasooliste kooselule, leidis peavoolumeedia kiiresti leiti üles need vaimulikud ja teoloogid, kes tõttasid kiriku traditsioonilisi arusaamu ja seisukohti kahtluse alla seadma.

800 aastat tagasi madisepäeval, 21. septembril 1217, said eestlased muistse vabadusvõitluse suurimas välilahingus sakslastelt ja nende liitlastelt lüüa. Ehkki see lahing ei tähendanud veel kaugeltki eestlaste alistumist ega vabadusvõitluse lõppu, osutab ta siiski allajäämisele võitluses iseseisvuse ja omal maal peremeheks olemise eest. Eesti kristlaste jaoks on meie maa ristiusustamise teema vastuoluline. Ühelt poolt näeme me kristluses tõelist religiooni – ja sellele lisandub ka uhkustunne Euroopa võimsa kristliku tsivilisatsiooni üle, mille osa meiegi oleme ja mis on kujundanud meie rahva identiteeti läbi sajandite. Teisest küljest ei saa me mööda vaadata sellest, et 13. sajandil meie maa lihtsalt vallutati ja siin seadsid end sisse teisest rahvusest kolonistid.

Pastor Kai Sadinmaa

Helsingi piiskopkonna toomkapiitel otsustas 13. septembri 2017 istungil häältega 5-2 teha tõsise manitsuse pastor Kai Sadinmaale, kes oli laulatanud samasoolisi paare. Otsus tehti Helsingi piiskop electus’e Teemu Laajasalo ettepanekul. Mitte keegi küll täpselt ei tea, mida see manitsus tähendab, sest kirikuseadus sellist toimingut ei tunne. Toomkapiitli vähemusse jäänud liikmed oleksid soovinud teha kirikuseaduses nimetatud hoiatuse.

Soome Rahvamisjoni juht Mika Tuovinen kirjutab kolmest olulisest kirikut ja kristliku usu tunnistamist puudutavast uudisest, mis on pannud teda mõtlema Soome kiriku tulevikuarengutele.

Järgnevalt on kokkuvõtlikult esitatud Eila Helanderi koostatud dokumendi osad, mis kirjeldavad suhtumist homoseksuaalsusesse teistes luterlikes ja protestantlikes kirikutes, kelledest paljudega on Eesti Evangeelne Luterlik Kiriku osaduses erinevate kokkulepete kaudu.

Teadmine, mis toimub luterlikes kirikutes Põhjamaades, Kesk- ja Lääne-Euroopas ja mujal, peaks karjased nii kiriku juhtkonna kui koguduste tasandil tegema eriti ettevaatlikuks ja tähelepanelikuks. Sekulaarsete, revolutsiooniliste ideoloogiate sissetung kirikusse ja teoloogilisse mõtlemisse on paraku tõsiasi, millesse tuleb suhtuda täie tõsidusega. Veel mõne aastakümne eest kujuteldamatud arengud toimuvad ka meie lähinaabrite juures.

21.–27. augustini toimunud Turku Pride nädala jooksul tutvustati tätoveerimist, transsoolistele mõeldud seksilelusid, joogat, invaseksi ning seda, kuidas hankida lapsi koos samasoolise partneriga jms. Homonädala tähistamisest ei jäänud kõrvale ka luterlik Turu toomkogudus, kes kattis altari homolipuga.

“Liturgia võib inimest ainult siis kütkestada, kui ta ei vaata mitte iseendale, vaid Jumalale; kui ta laseb Temal esile astuda ja tegutseda. Siis toimub midagi tõeliselt ainulaadset, väljaspool igasugust konkurentsi, ja inimesed tajuvad, et siin sünnib miskit muud kui vaba aja sisustamine.”

Meie elu sisuks ei saa olla materiaalsete väärtuste jahtimine, vaid inimväärse küpse vaimsuse otsingud. Kogu meie maine elu on vaid vaheaste kõrgema arengu teel, ja sellel astmel ei tohiks libastuda ega sihitult tammuda. Toetudes üksnes materiaalse maailma seadustele, ei suuda me oma elu lahti mõtestada ega seada endale uusi eesmärke. Füüsika ja füsioloogia seadused ei suuda meile iial ära seletada seda kaheldamatut tõsiasja, et Looja osaleb iga päev, vahetpidamata, iga inimese elus, andes meile elujõudu juurde, ja kui see abi lakkab, siis me sureme. Ja täpselt samuti osaleb Ta kogu planeedi käekäigus – praegusel segasel ja süngel ajal peaksime püüdma seda eriti selgesti tajuda.

Soome evangeelset-luterlikku kirikut ei saa ka kõige suurema tahtmise puhul pidada sotsioloogilises mõttes sektiks. Selle ametlik usutunnistus ei anna alust pidada rahvakirikut sektiks ka teoloogilises mõttes. Kahjuks aga õpetab rahvakirik uusi õpetusi ning eeldab neile kuulekust. See on sekti tunnus: preestrid saavad rahvakirikus südamerahus eitada kristluse põhitõdesid, samas tuleb praktiliselt kohustuslikus korras järgida kiriku juurutatud uuendusi, nt ameti- või abieluküsimustes. Piiskopid on avalikult öelnud lahti kristlikust abielueetikast, kiites heaks kirikuliikmete või preestrite homoseksuaalsed või muud kõlvatud suhted, kirjutab Misjonipiiskopkonna piiskop Risto Soramies.

Aastaid tagasi kurtsin paarile tuttavale, kui raske on talvel suure lumega kirikusse pääseda, kuna kohalik omavalitsus lükkab puhtaks küll suured teed, ent mitte seda, mis viib suurelt teelt kirikuni. Minu tuttavad, kes olid pärit Saksamaalt, tegid seepeale imestunud näo ja küsisid, kas Eestis siis ei olegi usuvabadust.

© Meie Kirik