Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja Eesti Seksuaaltervise Liidu konverentsil “Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides” ei olnud ühtegi ettekannet, mis oleks käsitlenud positiivses valguses või tutvustavalt traditsioonilist kristlikku seksuaaleetikat, kirjutab Robert Bunder ja rõhutab: traditsiooniline kristlik seksuaaleetika on hea ja terve ning see on mõeldud inimest kaitsma, et ta võiks korraldada oma elu õigesti ning elada igat päeva koos oma Issandaga.

Eesti LGBT Ühingu riiklikku rahastamist saaks praeguse võimuliidu ajal ära lõpetada eeskätt Keskerakond, sest sotsiaalministri toolil istub just selle erakonna minister Tanel Kiik ning valitsust juhib Keskerakonna esimees Jüri Ratas. Värske küsitluse kohaselt pooldab 73 protsenti Keskerakonna toetajatest LGBT ühingu riikliku rahastamise lõpetamist. Valitsuskoalitsiooni toetajate seas tervikuna on see protsent veelgi kõrgem – 78.

Jeesus tuli, et meil võiks olla rikkalik elu Jumala armus. Kristus on vabastanud meid mitte ainult patust ja surmast, vaid ka kõigist valedest lootustest, kartustest ja muredest. Temas on meil kingitused, mida ei saa osta kulla ega hõbedaga – pattude andeksandmine, lunastus ja igavene elu. Vanad kreeklased armastasid öelda: “Söögem ja joogem, sest homme sureme.” Kristuses armu saanud Jumala lastena võime öelda natuke teisiti: söögem, joogem ja tundkem rõõmu, sest homme elame. 

Poola ühiskond on sattunud LGBT liikumise enneolematult marulise pealetungi alla – konservatiivses katoliiklikus riigis on tänavu korraldatud kümneid homoparaade. Krakovi peapiiskop nimetab LGBT-ideoloogia agressiivset pealesurumist uueks totalitarismi vormiks, mis ähvardab Poola vabadust, nii nagu eelmise sajandi kommunistlik okupatsioonirežiim.

Täna viis aastat tagasi, 9. oktoobril 2014, suruti riigikogus häältega 40 : 38 läbi kooseluseadus. Kristlaste kohus on kindlameelseks jäädes välja öelda, et valele ja ebamoraalsusele rajatud riigil ei pruugi olla pikka püsi, nagu ei saa kestvalt eksisteerida ühiskond, mis ignoreerib jumalikke seadusi. Täna võivad revolutsionäärid saada oma tahtmise, kuid päris kindlasti on sellel tagajärjed tulevikus, kirjutas Meie Kirik juhtkirjas 2014. aasta kevadel.

Tänavu suvel langetas Briti kohtunik otsuse, et piibellik vaade sugudele on „inimväärikusega ühildumatu“ ning sellisena ei vääri kristlus demokraatlikus ühiskonnas tunnustust. (Loe selle kohta siit.) Niisiis on viimaks välja öeldud, et kristlus või vähemalt selle traditsioonilised vormid on vastuolus demokraatliku ühiskonna väärtustega. Kas see otsus üllatab? Riigis, mis on olnud kristlik kaugelt rohkem kui tuhat aastat ning mille monarh kannab tänini tiitlit „usu kaitsja“? Kui järele mõelda, siis mitte.

Suurepärane kristlik kirjanik C. S. Lewis kirjutas päevikusse pärast oma naise surma: „Ma vajan Kristust. Ma ei taha kedagi Tema asemel, ma vajan Kristust ennast.“ Ka Marta ja Maarja vajasid Jeesust, ja lõpuks Ta saabus. Ma usun, et Jeesus viivitas tulekuga teadlikult neli päeva, näidates sellega, et Tema eesmärk ei ole ära hoida meie ihulist surma. Laatsaruse surnuist ülesäratamisega Ta näitas väga selgelt, milleks Ta on tulnud ja millised on Tema volitused. Küllap on raske leida paremat tõestust Tema sõnadele: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks.“

Jumal ise on ilmutanud ennast taevase Isana ning mitte “vanemana”. Samuti on tähelepanuväärne, et Jumalast rääkides nimetab Jeesus Jumalat alati Isaks. Kristluse ilmutuse keel on patrotsentriline, mitte sooneutraalne. Ehtne kogemus Jumalast annab vastuvõtjale alati kogemuse Jumalast kui Isast. Jumal on ilmutanud ennast taevase Isana. Jumala ilmutus Piiblis ei ole sooneutraalne.

Kui tahame juhatada kedagi päästmisele, kui tahame, et koguduse read täieneksid, siis tehkem nii, nagu Jeesus meid õpetab. Otsijale tuleb kutse edastada. “Tule koguduse keskele. Tule ja vaata, kuidas Jeesus muudab inimesi, kes on Teda südamesse vastu võtnud. Tule ja maitse, et Tema on hea.”

29. septembril tähistatakse peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha. Kristliku arusaama kohaselt on inglid vaimsed, kehatud, nähtamatud, surematud ja isikulised loodud olendid, kel on mõistus ja tahe. Nad on Jumalaga vahetus osaduses ning ülistavad ja teenivad Teda – inglite tähtsaimaks tööks ongi lakkamatu Jumala kiitmine. Samuti täidavad nad Jumalalt saadud ülesandeid ning tegutsevad Tema käskjalgadena. Inglite tööks on ka kristlaste kaitsmine. „Iga uskliku kõrval seisab ingel kui tema kaitsja ja karjane, kes aitab tal jõuda Ellu,“ ütleb kirikuisa Püha Basilius Suur.

ÜRO peakorteris toimunud usuvabaduse teemalisel kohtumisel kutsus Ameerika Ühendriikide president Donald Trump maailma riikide valitsusi üles lõpetama usulist tagakiusamist ja austama iga isiku aegumatut õigust järgida oma südametunnistust, elada kooskõlas oma usuga ja andma au Jumalale.

© Meie Kirik