Täna õhtul meenutame nii kurbuse kui ka tänulikkusega Issanda söömaaja tähendust. Selles oli ja on tänaseni kurbust, kuna selle sündmusega algas Jeesuse kannatuse ja risti tee. Kuid siiski kurbusest suurem võiks olla tänu tunne, sest Jeesuse seatud armulaua sakrament on meile põhiliseks vaimutoiduks, millega saame oma nõtra usku turgutada. Siin, Kristuse armastuse söömaajal oleme aulised külalised.

Miks pidi Jeesus surema? Teoloogid on sajandeid arutlenud selle üle, miks pidi inimkonna lunastus teostuma just nii. Tänapäeval kahtlevad paljud taolise verise lunastuse mõttekuses. Mida see meile tähendab?

Notre-Dame de Paris ehk maakeeli Jumalaema kirik Pariisis on õhtumaise kristliku tsivilisatsiooni tuntumaid monumente, gooti ehituskunsti meistriteos ning paljude Prantsuse ajaloo suursündmuste tunnistaja.

Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Laula rõõmuga, kristlik kirik, sest vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Issand tuleb meie juurde ka nüüd, sellel palmipuudepühal. Ta tuleb igal pühapäeval, kui Tema ihu ja verd jagatakse. Ainuke vahe on selles, et Ta ei tule enam surema. Nüüd Ta tuleb meid õnnistama ja toitma eluleivaga.

Presidendina käitus Toomas Hendrik Ilves kui ilmaliku vabariigi ilmalik ülempreester, kes luges oma kõnedes rahvale moraali ja jutlustas nn liberaalseid väärtusi. Nüüd on mees võtnud kätte Piibli ja hoiatab Jumala Sõna abil nende eest, kes „ristiusu nimel ajavad kägu“. Endine sots Ilves ei ole siiski esimene, kes sotside leeris on progressiivse maailma eest võideldes Piibli haaranud.

“Vaata, see on selle lepingu veri, mille Issand teiega on teinud…” Kas ei meenuta need sõnad ühte teist söömaaega sel traagilisel ööl, mil Jeesus reedeti? Issand võttis tol viimasel õhtusöömaajal karika, tänas, andis jüngritele ja ütles: “Jooge kõik selle seest, sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude andeksandmiseks.”

Kui katoliikliku tava kohaselt toimub adoratsioon lihaks saanud Sõna ehk altarile asetatud hostia ees, siis kas luterlased kummardavad paberile trükitud Sõna ehk altarile asetatud Piibli ees? Ka luterlased usuvad Kristuse ihu ja vere reaalset kohalolekut armulauas.

Kommunistlikud režiimid suutsid maapealse paradiisi nimel hävitada kümneid ja kümneid miljoneid klassi- ja rahvavaenlasi; natsid hävitasid süstemaatiliselt neid, keda nad pidasid rassivaenlasteks või lihtsalt alaminimesteks. Hukatud või hukkumisele saadetud ohvrite täpset arvu teab ainult Jumal üksi. Kristlusest lahti öelnud lääne n-ö liberaalne ühiskond on aga kuulutanud arenguks ja inimõiguseks kõige kaitsetumate inimeste mastaapse tapmise, mis on kahtlemata meie „vabaduse, võrdsuse ja vendluse“ ajastu kõige häbiväärsem ja tumedam külg.

Konservatiivse kristliku veebiväljaande Meie Kirik toimetus leiab, et president Kersti Kaljulaidi ja peaminister Jüri Ratase hukkamõistvad sõnavõtud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehe Martin Helme aadressil, kes on poliitikuna väljendanud oma moraalset positsiooni sündimata laste eluõiguse kaitsel, on demokraatlikus ühiskonnas vastuvõetamatud.

Rahvusmeelsed noored algatasid Facebookis kommuuni nimega “Eestlaste Eesti”, kutsudes toetama Eestit kui rahvusriiki ning mitte kaasa minema kampaaniaga “Kõigi Eesti”. Avaldame alljärgnevalt nende üleskutse.

EELK peapiiskop Urmas Viilma ütleb Meie Kirikule antud usutluses, et loodava koalitsiooni vastu algatatud meediahüsteeria on hoiatav näide demokraatia põhimõtete erakondlikust väänamisest ja ei vasta ausa mängu reeglitele. Viilma hinnangul on vaja kokku leppida koalitsiooni moodustamise rahus, samuti tuleb lõpetada inimeste hirmutamine sellega, et parlamendi enamuse hääled on läinud Eestit kahjustavale koalitsioonile, ning taastada väärikas poliitiline ja ühiskondlik suhtlemiskultuur.

© Meie Kirik