Videoplatvorm YouTube kõrvaldas ideoloogilistel põhjustel taas kord portaali Objektiiv video. Seekord loeti reegleid rikkuvaks Objektiivi 12. juuni saade „Fookuses“, mis kandis pealkirja: „Eesti LGBT Ühingu propaganda vanemate selja taga on viinud alaealise „soovahetuse“ teele“. Saates käsitleti skandaalset juhtumit lapsega, kelle Eesti LGBT Ühing oli viinud vanemate teadmata nii kaugele, et laps soovib täisealiseks saades läbi teha „soovahetuse“.

Käesolevas ettekandes vaadeldakse pühakirjatõestusi paavstluse kui jumalikult seatud ameti kohta. Pidage meeles, et Jumala otsus rajada paavstiamet – nagu ka tema otsus seada sakramendid ja rajada koguni Kirik ise – oli täielikult Tema vaba valik. Kuna see on nii, siis ei teaks me kunagi, et see on olnud Jumala tahe, kui Ta ise ei oleks meile oma otsusest kõnelenud. Nii peame loomulikult otsima tõestust Jumala otsuse kohta rajada paavstiamet ilmutusallikatest – Pühast Kirjast ja Pärimusest (kuigi see loeng keskendub eeskätt Pühakirjale).

„Tähele panemata jättes need Läänes tekkinud tähtsad ja olulised erinevused usu suhtes kahe kiriku vahel, peab paavst oma ringkirjas kõige tähtsamaks ja nagu ainukeseks lahkumineku põhjuseks Rooma piiskopi ülemvõimu küsimust, juhatades meid allikate juurde, et meie uurigu järele, mida arvasid meie esivanemad ja mis pärandas meile kristlik vanaaeg.“ – Õigeusukiriku seisukoht seoses paavsti ameti ja Kiriku ühtsusega.

Seal, kus Püha Vaim teeb oma tööd, seal võtame vastu Isa ja Poja, andeksandmise ja rahu, pääsemise ja igavese elu.

Kultuurirevolutsioonid on alati hukatuslikud ja loomuvastased, toimugu nad millal ja kus tahes, Hiinas või Eestis. Juba see sõna ise reedab seda: kultuur, inimeste poolt omaks võetud ühisväärtused muutuvad põlvkondade vahetumisega, revolutsioon on lühiajaline ja seetõttu alati vägivaldne. Kõik need konfliktid, mida me praegu Eestis ja mujal läänemaailmas kogeme, tulenevad katsest asendada üht väärtussüsteemi teisega.

Ajast igavikku on lahkunud õpetaja emeeritus Jüri Raudsepp (30.07.1930–01.06.2019), kes oli nii arst ja arstiteadlane kui vaimulik, enda sõnul kiriku käekäigust hooliv ja traditsioonilisi väärtusi hindav konservatiivne traditsionalist. Jüri Raudsepa hinnangul võib näha tendentsi, et kirik püüab kohaneda maailmaga: "Seda ei saa olla. Ei tohi olla mingisugust kompromissi. Mida me patuks kutsume, see selleks ka jääb."

„Üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle; Tema riigile ei tule otsa.“ (Nikaia usutunnistus)

Portaali Objektiiv peatoimetaja Markus Järvi sõnul on liberalism maailma ajaloo kõige verisem ideoloogia, kui pidada silmas sadade miljonite laste massilist tapmist emaüsas ja inimeste enesehävituslikku käitumist. Ka SAPTK juht Varro Vooglaid leiab, et liberalismi kui kurjuse ideoloogia olemus ei avaldu kusagil mujal selgemini kui selles, et vabaduse ilminguna käsitletakse võimalust tappa omaenda lapsi.

Euroopa Kirikute Konverents ja Euroopa Kirikute Rändekomisjon on Euroopa parlamendi valimiste eel koostanud dokumendi „Euroopa – see on meie tulevik. Abimaterjal Euroopa Liidu valimisteks aastal 2019“, milles väljendatakse toetust Euroopa Liidu poliitilise eliidi senisele kursile ning hoiatatakse „populistide“ ja „ekstremistide“ eest. „Selle brošüüri abil loodame me pakkuda oma liikmeskirikutele ja laiemale valijaskonnale mõtteainet ning innustada neid aktiivsele osavõtule valimistest,“ öeldakse dokumendis.

Maa peal pole suuremat lohutust sellest, mille annab Püha Vaim. Inimesed jooksevad nõuandjate, psühholoogide ja sõprade juurde. Pöörduvad raamatute, loengute, seminaride ja konverentside poole. Ent kui palju tröösti nad saavad? Nii vähe, et sellega ei jõuta kojugi. See kõik on asjatu, valu tuleb tagasi.  Kannatavale hingele ei suuda maailm anda midagi. Sellepärast vajadki sa Püha Vaimu eneses. Ainult Tema võib sind kurbuses ja mures tõeliselt trööstida. See trööst pole ajalik, vaid igavene.

Milliste põhimõtete alusel koostatakse ja millal valmib uus lauluraamat luterlastele? Kas õnnestub tagada lauluraamatu teoloogiline ühtsus ja kas see on eesmärk? Kuidas ehitada silda tänapäeva ja minevikupärandi vahele? Kas kirikuliikmed saavad lauluraamatu valmimisse oma panuse anda? Vestlevad koguduseõpetaja Veiko Vihuri ja kirikuvalitsuse liige praost Marko Tiitus.

© Meie Kirik