Euroopat kui kristlikku tsivilisatsiooni saab päästa vaid siinsete põlisrahvaste seas taas tärkav tunnetus oma ajaloolis-kultuurilise pärandi suurusest ja sügavusest ning sellele järgnev uuestisünd. Ainuüksi poliitiliste vahenditega – näiteks rahvusmeelsete ja konservatiivsete jõudude võimule pääsemisega – ei ole see veel võimalik, ehkki muutuste eelduseks on kuristikku sööstvat rongi juhtiva seltskonna väljavahetamine. Kuid alles siis, kui Euroopa elanike väärtused ja tõekspidamised juurduvad pinnases, mis on teinud Euroopast kui geograafilisest piirkonnast Euroopa kui tsivilisatsiooni, võime lootusrikkalt tulevikku vaadata. Paraku on Euroopa seisukord muutunud laastava revolutsiooni edenemise tõttu äärmiselt kriitiliseks, inimlikult võttes isegi lootusetuks.

Oikumeenilise patriarhi erisaadiku sõnul on autokefaalia ehk kirikliku iseseisvuse andmine Ukraina õigeusklikele „finišijoonel“. Moskva patriarhaat, kelle alla kuulub kanooniline Ukraina õigeusukirik, on aga hoiatanud, et katkestab seepeale Konstantinoopoliga armulauaosaduse.

William Kilpatrick tuletab Raymond Ibrahimi raamatu “Sword and Scimitar” abil meelde 14 sajandi pikkust sõjapidamise ajalugu islami ja kristluse vahel: “Kõiki oma sõdasid ja röövretki selle tohutult pika ajalooperioodi vältel õigustasid moslemid koraaniga ning Muhamedi ütluste ja ettevõtmistega. Islamiliidrid ei võtnud oma vallutusi kui vaid kohaliku tähtsusega asju, vaid kui samme maailma allutamisel.” 

Kristlaseks olemine on hea, kuna see on elu täis rõõmu. Mõned arvavad ekslikult, et vaga kristlane ei saa olla samal ajal õnnelik inimene, et need kaks ei sobi ühte. Kuid see ei ole nii. Mida tõsisem Jeesuse järgija sa oled, seda rohkem rõõmu oma elus koged.

Kõik, mis inimese käest tuleb, on poolik. Armastuse vajadused rahuldab lõpuni ainult Jumal ja sellepärast tuleb meil alustada Temast. Armastagem siis Issandat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga.

Vaimne pimedus on puue, mis ei lase näha Jeesuses Kristuses Jumala Poega ja maailma Päästjat. Inimene on vaimselt pime, kui ta ei ole suuteline nägema neid asju, mida Jumal tahab meile ilmutada.

Paavst Franciscus on teinud „Katoliku Kiriku katekismuses“ muudatuse, mis kõlab: „surmanuhtlus on lubamatu, kuna see kujutab endast rünnakut inimese puutumatuse ja väärikuse vastu“. Paljud inimesed nii Kirikus kui väljaspool saavad sellest aru nii, et surmanuhtlus on olemuselt ebamoraalne ning seega alati ja põhimõtteliselt lubamatu.

Pennsylvania võimude poolt avalikustatud raport paljastab, et katoliku kiriku preestrid pilastasid Pennsylvania piiskopkondades seitsmekümne aasta vältel üle tuhande lapse, samal ajal kui piiskopid nendele kuritegudele läbi sõrmede vaatasid või neid koguni kinni mätsisid.

Tõsisest vastuseisust hoolimata õpetab Katoliku Kirik kuni tänase päevani, et kunstlike rasestumisvastaste vahendite ehk kontratseptiivide kasutamine on tugevalt vastuolus inimloomuse ja abielu olemusega ning seetõttu raskelt ebamoraalne. Varro Vooglaid selgitab selle õpetuse tausta ja sisu, vaadeldes lähemalt pea täpselt 50 aastat tagasi välja antud paavstlikku ringkirja “Humanae vitae”.

“Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee!”

On üldiselt teada, et kirikusse minemisel on takistuseks mitmed väga olulised faktorid. Nendeks on sellised vääramatud loodusjõud nagu kevad, suvi, sügis, talv, liiga hea ilm ja liiga halb ilm. Peale selle on muidugi kõige tipuks veel ka rahvusvaheline sionism, mis on tekitanud kõik usundid maailmas. Kainelt mõtlev eesti inimene ei lange see tõttu selleni, et külastaks mõnda kirikut, kuna see on tema inimväärikusele alandav ja elukvaliteeti halvendav. Õnneks on eestlast läbi sajandite aidanud ellu jääda enesealalhoiu instinkt, mis hoiab teda püsti ka nüüd, kui oma viimaseid hingetõmbeid tegev kristlus tahab talle oma küüniseid külge ajada ja endaga koos hauda tirida.

© Meie Kirik