Teoloogi ja orientalisti Peeter Espaki hinnangul on tänapäeva Eesti noored hakanud omaks võtma konservatiivseid vaateid, kuna vähemalt viimased 15 aastat on riiklikuks narratiiviks olnud progressivism või vasakliberalism ning noorte seas on tekkinud sellisele riiklikule propagandale vastukultuur.

"Sallivus, progressiivsus, multikultuursus, ükskõik milliste vähemuste õigused teha ükskõik mida, liberaalsus, mis selgelt vastandub halvale konservatiivsusele või rahvuslikkusele on hommikune äratussõnum, päevane muinasjutt ja õhtune unelugu, mida jutlustatakse lasteaiast peale kui dogmaatilist religiooni," kirjutab Peeter Espak väljaandes Postimees.

"Neis progressiivsetes väärtustes kahtleminegi olevat mõtteroim, mille eest peaks noori asuma ümber kasvatama. Mõtteroima sooritanud noorte ideoloogiliselt õigele teele tagasi juhatamise asutustena nimetatakse aga juba isegi ülikoole. Võime ehk ka väita: liberaalsus või progressiivsus ei väljendu tänapäeval enam mitte kui poliitiline ideoloogia (nagu näiteks konservatism oma praktiliste olemusega) oma tõekspidamistega, vaid pigem kui religioosne eluhoiak, mille dogmades kahtlemine toob kaasa automaatse hukkamõistu."

Espaki arvates oleks riigi ja kultuuri kestmise seisukohalt hea, kui noored jääksid progressiivseks ja nende vanemad ning riik alalhoidlikuks.