Religioonisotsioloog Lea Altnurme tõdeb, et kristlus kaotab individuaalsel tasandil Eestis oma positsioone ning kristlik paradigma on asendumas nn uue vaimsuse omaga. Seda näib kinnitavat ka luterliku kiriku statistika, mis näitab ristimiste ja leeritamiste arvu jätkuvat kahanemist.

Kui 2002. aastal ristiti Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus 3553 inimest, siis 2018. aastal oli ristituid kõigest 1467. Vähenenud on ka leeritamiste arv: 2002. aastal käis leeris ehk konfirmeeriti 2914 inimest, mullu aga 1185.

"Eestis on religiooni vallas käimas paradigmade pööre. Kristlik paradigma on asendumas uue vaimsuse omaga, mille väärtused on modernsed ja õpetus põhineb modernsetel baasteooriatel. Kuna eestlase rahvuslik eneseteadvus on väga modernne, siis sobivad need omavahel hästi kokku. Uus vaimsus on kergelt omandatav," ütles Lea Altnurme, lisades, et pole mingisugust alust arvata, et see varsti üle läheb.

Loe lähemalt ERRi portaalist.