Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop emeeritus Andres Põder kirjutab vastulauses Postimehe 24. märtsi juhtkirjale "Aitab pseudoteemadest!", mis oli pühendatud abordiküsimusele, et kirikud näevad lootes iseseisvat olendit ning et ükski laps ei peaks olema soovimatu laps – vähemalt meie rahva jaoks.

Peapiiskop Põder tuletab meelde, et dokumendis "Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute bioeetilised seisukohad" (2006) väljendatakse ühemõttelist seisukohta, et "loodutena Jumala näo järgi on kõik inimelud alates viljastumise hetkest võrdselt väärtuslikud ja väärikad".

"Nii ei saa loodet käsitleda lihtsalt osana ema ihust, vaid iseseisva olendina, subjektina," leiab Põder.

Veel osutab Andres Põder õiguskantsler Allar Jõksi seisukohale 4. aprillist 2002:

"Elu tekkimise näol on tegemist protsessiga ning ei saa öelda, et inimelu algab sünniga. Nidatsioonist alates omandab loode isikuspetsiifilise arengujärgu ning areneb juba konkreetse inimesena. Loote üksikud arenguetapid ei mõjuta enam inimeseks olemist, kuna ei ole võimalik olla rohkem või vähem inimene. Seega ei saa õigus elu kaitsele olla seotud loote eluvõimelisusega, sünnihetke või muude loote arenguga seotud asjaoludega. Loote arenguetapid ei mõjuta seega mingil määral loote inimeseks olemist ning tema inimväärikuse olemasolu, mis jääva suurusena saadab inimelu algusest lõpuni. Inimelu tähendab seega ka veel sündimata elu ning seega kaitseb PS § 16 ka loodet."

"Ajal, mil geeniuuringud on teinud läbi tiigrihüppe ja määravaks tunnuseks inimolendile on DNA, ei saa loote vulgaarmaterialistlik taandamine kalaks, linnuks või imetajaks olla enam tema dehumaniseerimise aluseks, nagu tehakse [Postimehe] juhtkirjas," kirjutab Põder.

"Ükski laps ei peaks olema soovimatu laps – vähemalt meie rahva jaoks," rõhutab peapiiskop emeeritus.

Loe lähemalt siit.

Fotol: EKNi praegune president Andres Põder (vasakul) ja endine president Einar Soone (autor: Illimar Toomet).