Albaania autokefaalse õigeusukiriku Püha Sinod seadis kahtluse alla Konstantinoopoli patriarhaadi poolt tunnustatud Ukraina uue õigeusukiriku vaimulike pühitsuste kehtivuse, kuna Vene Õigeusu Kiriku poolt tagandatud ja ekskommunitseeritud "Kiievi patriarh" Filareti talitatud ordinatsioonid on kehtetud ning kujutavad endast Püha Vaimu teotamist.

"Ukraina õigeusklike vahelise lepituse ja ühtsuse asemel on meie ette tõusnud kogu õigeusumaailma lõhenemise oht," rõhutavad Albaania kirikujuhid ning väljendavad soovi, et Ukraina küsimust arutataks lähitulevikus õigeusu kirikupeade kohtumisel.

Olles kriitiline Konstantinoopoli tegevuse osas Ukrainas, kritiseerib Albaania kirik ka Vene Õigeusu Kiriku otsust mitte osaleda 2016. aastal Kreetal toimunud suurel ja pühal kirikukogul ning samuti Moskva patriarhaadi otsust katkestada Ukraina tõttu Konstantinoopoliga armulauaosadus.

Albaania kiriku Püha Sinod käsitles Ukraina küsimust juba 4. jaanuaril ning tegi oma seisukoha Konstantinoopolile teatavaks peapiiskop Anastasiose 14. jaanuari kirjas, kuid see avaldati alles 8. märtsil.

Seni ei ole Konstantinoopoli sekkumisel loodud uut õigeusukirikut Ukrainas peale tema enda tunnustanud mitte ükski iseseisev õigeusukirik. Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus on aga tagasi lükanud üleskutse arutada Ukraina küsimust õigeusukirikute esindajate kohtumisel.

Oikumeenilisest patriarhist au poolest järgmine, Aleksandria ja kogu Aafrika paavst ja patriarh Teodoros II külastas 2018. aasta septembris Ukrainat ning väljendas toetust Ukraina kanoonilisele õigeusukirikule.

Antiookia ja kogu Ida patriarh Johannes X on Moskva positsioone mõistval seisukohal ning soovib küsimust lahendada õigeusukirikute juhtide kohtumisel.

Jeruusalemma ja kogu Palestiina patriarh Teofilos III on vastu võtnud Moskva patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kiriku esindajaid.

Ukraina uut kirikut on keeldunud tunnustamast nii Serbia, Poola kui Tšehhimaa ja Slovakkaia õigeusukirikud.

Küprose autokefaalse õigeusukiriku Püha Sinod tõdes veebruaris, et oikumeenilise patriarhi sammud Ukrainas ei ole seni toonud sealsele kirikule rahu ja ühtsust. Sarnaselt Albaania õigeusukirikule kritiseeris ka Küprose Püha Sinod armulauaosaduse katkestamise kasutamist kirikupoliitilise vahendina, mida on teinud nii Moskva kui hiljaaegu ka Konstantinoopol.

Seni pole oma seisukohta väljendanud Bulgaaria, Gruusia, Kreeka ja Rumeenia kirikud.

Fotol: Albaania Püha Sinod (2015, Wikimedia Commons)