Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku teatel tunnistas Konstantinoopoli patriarhaadi Püha Sinod tänavu 9. jaanuaril pühakuks kaheksa inimest, kes surmati või hukkusid vangilaagrites aastatel 1944–1955. Nende seas on ka Hiiumaalt pärit piiskop Peeter (Pähkel, fotol).

Isa Peeter Pähkel pühitseti Tartu ja Petseri piiskopiks 25. juulil 1943. Moskva patriarhaat ei tunnistanud tema piiskopipühitsust ja ta pandi keelu alla. Piiskop Peeter arreteeriti 26. juunil 1945 ja saadeti Kemerovo oblastisse vangilaagrisse, kus ta 20. augustil 1948 suri.

Märtrite ühiseks mälestuspäevaks on seatud 20. august, piiskopmärter Peetri taevane sünnipäev, mis on samas ka Eesti taasiseseisvumispäev. Esildise nende kanoniseerimiseks oli teinud EAÕK Püha Sinod.

Pühakuks tunnistatute kohta loe lähemalt siit.