Serbia õigeusukirik ei tunnusta uut kirikut Ukrainas, mis sai jaanuari algul Konstantinoopoli patriarhilt autokefaalse kiriku staatuse. Ka Praha ortodoksi peapiiskop on keelanud oma alluvatel Ukraina skismaatikutega koos teenida. Samal ajal on Lääne-Euroopas Konstantinoopoli jurisdiktsiooni alt lahti öelnud 65 vene-õigeusu kogudust, mis kaaluvad ühinemist Moskva patriarhaadiga.

Serbia õigeusukiriku teatel tunnustavad nad ainsa kanoonilise kirikuna Ukrainas Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit Onufri juhitud Ukraina Õigeusu Kirikut, mis on autonoomne kirik Moskva patriarhaadi koosseisus. Serbia vaimulikel soovitatakse hoiduda koos teenimast koos skismaatikutega.

Samuti palub Serbia õigeusukirik Konstantinoopoli patriarhil Bartolomeusil oma otsus Ukraina küsimuses üle vaadata.

Niisamuti andis Tšehhi ja Slovakkia õigeusukiriku Praha peapiiskop Michal 20. veebruaril välja korralduse, milles tunnustatakse ainsa kanoonilise kirikuna Ukrainas Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kirikut ning välistatakse jumalateenistuslik ja sakramentaalne osadus mittekanoonilise kiriku vaimulikega.

23. veebruaril kutsus Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill ühinema Vene Õigeusu Kirikuga Lääne-Euroopa 65 vene-õigeusu kogudust, mis allusid seni Konstantinoopolile.

Endise eksarhaadi 206-st esindajast hääletas Konstantinoopoli alla jäämise poolt üksnes 15. Neil on nüüd valida, kas ühineda Rumeenia patriarhaadiga, Vene õigeusukirikuga välismaal (ROCOR), mis on Moskvaga osaduses, või otse Moskva patriarhaadiga.

Seni ei ole skismaatiliste struktuuride baasil loodud ja Konstantinoopoli poolt autokefaalseks kuulutatud uut Ukraina kirikut tunnustanud mitte ükski iseseisev õigeusukirik, v.a oikumeeniline patriarhaat.

Lõhe õigeusumaailmas sai alguse 2018. aasta oktoobris, kui Konstantinoopol loobus tunnustamast Moskva patriarhaadi jurisdiktsiooni Ukrainas, tühistades oma 1686. aasta otsuse ning teatades autokefaalia andmisest Ukraina õigeusukirikule.

Moskva patriarhaat katkestas seepeale armulauaosaduse Konstantinoopoliga ning kutsus õigeusukirikuid üles mitte tunnustama uut kiriklikku struktuuri Ukrainas.

Konstantinoopol on omakorda kutsunud kõiki õigeusukirikuid üles tunnustama autokefaalset õigeusukirikut Ukrainas, kuigi Moskva patriarhaadi koosseisu kuuluv Ukraina Õigeusu Kirik on uuest kirikust tunduvalt suurem ning on seni olnud õigeusumaailmas kõigi poolt tunnustatud.