Ajaleht Kotimaa vahendab vaimulik Aija Pöyrilt saadud teavet, et viimase kahe aasta jooksul on ühtekokku 61 Soome luterlikku vaimulikku "laulatanud" 70 ning "õnnistanud" 38 samasoolist paari. Nn sooneutraalne abieluseadus jõustus kaks aastat tagasi. Ehkki Soome evangeelne-luterlik kirik peab abielu mehe ja naise liiduks, on kirikus selles küsimuses erimeelsusi.

Pöyri on pidanud arvestust suletud Facebooki rühmas, millesse kuuluvad samasooliste laulatamist toetavad vaimulikud. Teisalt võib taolisi talitusi olla rohkemgi, sest kõigist pole teateid edastatud.

Soome toomkapiitlid on kahe aasta jooksul karistanud seitset vaimulikku, kes vastupidiselt kirikukorrale on taolisi talitusi toimetanud.