Euroopa inimõiguste kohus leidis, et Saksamaa on käitunud õiguspäraselt, alustades menetlust ja mõistes vaenuõhutamises süüdi piiskop Richard Williamsoni, kes väljendas 2009. aasta jaanuaris eetrisse lastud teleintervjuus veendumust, et juutide tapmiseks ei kasutatud gaasikambreid.

Tollal Püha Pius X Preestrite Vennaskonda kuulunud piiskop Williamson andis nimelt ühele Rootsi telekanalile intervjuu, kus ta ütles välja arvamuse, et Natsi-Saksamaal ei hukatud juute gaasikambrites.

"Ma usun, et ajaloolised tõendid on äärmises vastuolus (väitega), et gaasikambrites tapeti sihilikult kuus miljonit juuti Adolf Hitleri teadliku poliitika tulemusena," rääkis Williamson (vt kõnealust lõiku siit).

"Ma usun, et gaasikambreid ei olnud," täpsustas piiskop Williamson oma seisukohta, eitamata samas juutide tapmist natsirežiimi poolt.

Intervjuud näidati Rootsi televisioonis, ent kuna see oli salvestatud Baierimaal, algatasid Saksa võimud Suurbritannia kodanikust piiskopi vastu menetluse ja talle määrati 12 000 euro suurune trahv vaenuõhutamise eest.

2013. aastal vähendati trahvisummat 1800-le eurole.

Euroopa kohus leidis, et pole põhjust mitte nõustuda Saksamaa seisukohaga, mille kohaselt on härra Williamson eitanud juutide vastu toime pandud genotsiidi ja eiranud ohvrite väärikust.

Kohtu arvates oli Williamson teadlik, et Saksamaa pinnal ei ole holokausti eitamine lubatud. Samuti leidis kohus, et intervjuu andmise hetkest alates oli Saksa võimudel õigus alustada Williamsoni suhtes menetlust.

2009. a veebruaris Suurbritanniasse saabunud Williamson politseinike vahel. Kuvatõmmis videost.

Piiskop Williamsoni intervjuu lasti eetrisse varsti pärast seda, kui paavst Benedictus XVI oli 21. jaanuaril 2009 tühistanud ekskommunikatsiooni traditsionalistliku vennaskonna suhtes.

Hiljem heideti Williamson vennaskonnast välja, põhjuseks allumatus ülematele.